line

Prepojenie profilov

Aktuálne je možné medzi prepojenými profilmi prepínať okrem administrátora aj ďalších správcov. Podrobné informácie nájdete v nápovede Správa viacerých stránok/profilov.

Databázy

Nové možnosti exportov v sekcii Nastavenia / Databázy. Aktuálne je možné exportovať všetky položky skladom prostredníctvom databázy Sklad a taktiež jednotlivé položky objednávok prostredníctvom databázy Položky objednávok.

Skladová evidencia

Nová sekcia Štatistiky / Sklad kde sa pri aktívnej skladovej evidencii zobrazia všetky pohyby skladu napr. pre prípadné dohľadanie chýbajúcich kusov či inventúru.

História

Sprístupnenie systémových náhľadov pre položky v histórii v sekcii Štatistiky / História, pre lepšiu identifikáciu vykonaných zmien.

Náhľady položiek

V niektorých sekciách so zoznamom položiek (objednávky, faktúry, reklamácie, platba, doprava, produkty) sa po nabehnutí kurzoru myši na určitý stĺpec (najčastejšie ID) zobrazí rýchli náhľad s nastaveniami a dôležitými informáciami o položke.

Objednávky

Sprehľadnenie zobrazovania uplatnených a neuplatnených sa zliav v úprave objednávky. V detaile objednávky registrovaného užívateľa sa zobrazí záložka posledných objednávok vytvorených daným užívateľom. Pridanie tlačítka   v zozname objednávok a faktúr, pre rýchlejší prístup k akciám objednávky.

XML feedy

Nový XML feed WEXBO pre export produktov, s najväčším spektrom položiek produktu, dostupný pre externých developerov alebo odberateľov.

Súborový systém

Možnosť rýchleho vyvolania všetkých akcií súboru či adresára pravým kliknutím kurzoru myši na položku alebo po nabehnutí kurzorom myši na položku kliknutím na ikonku akcií. Zjednotenie akcií adresára a hromadných akcií do tlačítka  . Nový spôsob hromadného označovania súborov aj pomocou kláves CTRL a SHIFT a kurzorom myši. Vylepšené ovládanie pre dotykové zariadenia. Nové akcie rýchleho kopírovania URL adresy súboru jedným kliknutím na akciu alebo tlačítko  . Vylepšenie pamätania si naposledy otvoreného adresára napr. pri zadávaní viacerých obrázkov do článku. Prepojenie určitých súborov s akciami produktu alebo galériami, pre rýchlejšie nastavenie položiek priamo zo súborového systému. Drobné úpravu vzhľadu súborového systému. Podrobné informácie o možnostiach ovládania rôznych funkcionalít nájdete v nápovede sekcie.

Drobné úpravy administrácie

  • V niektorých častiach administrácie je možné po kliknutí na tlačítko   jednoducho a rýchlo skopírovať obsah položiek do schránky pre ďalšiu prácu s obsahom položiek (kódy produktov, fakturačné a dodacie údaje v úprave objednávky, URL adresa na súbor v detaile súboru, URL adresy v platobných bránach, ...).
  • Možnosť nastavenia povolenia prístupu do administrácie len z určitej krajiny na základe IP adresy návštevníka (Nastavenia / Administrácia v položke "Povolenie prístupu len z krajín").
  • Vylepšenie firewallu pred útokmi hrubou silo pre prihlásenie užívateľov na stránkach a emailového firewallu pre filtrovanie neoprávneného prístupu do emailovej schránky, napr. v prípade odcudzenia hesla.
  • Možnosť zmeny prihlasovacieho emailu priamo cez administráciu (Môžem si zmeniť prihlasovací email do administrácie?).
  • Pridanie a úprava niektorých prvkov administrácie zobrazovaných v nápovedách a návodoch.
  • Vylepšený našepkávač vyhľadávania v nápovedách a návodoch.

Diskusia k článkuKontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00