line

Drobné úpravy administrácie

 • možnosť nastavenia automatického odhlásenia z administrácie
 • pre okamžité zobrazenie, že ste vykonali nejakú akciu, klikli na tlačítko, záložku alebo menu položky sa v pozadí položky zobrazí animácia
 • nový štýl zaškrtávacích a výberových polí v tabuľkách
 • pridanie tlačítka "História" v úprave modulov
 • pridanie tlačítka "Nápoveda", "Aktivovať/Deaktivovať" a "Uložiť a znovu otvoriť" v niektorých oknách (v hornom panely)

Nové možnosti v sekciách PRODUKTY a ESHOP

 • v úprave objednávky v záložke Iné... nová položka "Jazyk", pre nastavenie jazyka objednávky pre odoslanie notifikácií. Zároveň bola pridaná možnosť nastavenia notifikácií objednávok vo viacerých jazykoch.
 • moduly "Najnovšie", "Najprezerajnešie", "Najpredávanejšie", "Akciový tovar" boli zlúčené do modulu "Vybraný tovar". Rovnako boli v module pridané nové možnosti na rôzne zobrazenie produktov. V úprave produktu bola zmenená položka "Vo vybranom tovare", kedy je možné produkt zaradiť do požadovaného modulu "Vybraný tovar". Na základe zmien položky bola zmenená štruktúra pre hromadný import danej položky.
 • nový typ "URL odkaz" v parametroch produktu Produkty / Parametre
 • nová možnosť v nastavení skladovej evidencie v položke "Nedostupné a vypredané produkty": pre nedostupné a vypredané produkty zobrazovať len detail, objednávanie zakázané.

Ďalšie novinky

 • ukladanie naposledy použitej dopravy a platby pre registrovaných užívateľov
 • úprava všetkých platobných brán. Overovanie uskutočnenia platby, napárovanie platby na objednávku a prípadné zobrazenie chybových hlásení.
 • pridanie platobnej brány Home Credit
 • v úprave produktu v záložke Rozšírené nová položka "Dodatok" zobrazovaná v detaile produktu pod základnými informáciami produktu.
 • nová možnosť "informácie o doručení" v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Štruktúra detailu produktov", pre zobrazenie informácií o predpokladanom doručení tovaru, prípadne informácie o garantovaní doručenia do Vianoc.

Rýchle akcie

 • pridanie rýchlych akcií do detailu objednávky pre položky email, telefón a adresu (zobrazenie na mape).

Príloha k objednávke pre produkt

 • v úprave produktu v záložke Prílohy bola pridaná možnosť pridania prílohy k produktu pre objednávku ("Pridať prílohu k objednávke"). Pri notifikácií objednávky, je možné do emailu priložiť niektorú z príloh objednaných produktov.

Nové akcie v sekcii Eshop / Faktúry

 • pridanie akcií do tabuľky v stĺpci Akcie: Vytlačiť, Vytvoriť dobropis

Export objednávok dodávateľovi

 • pre rýchlejší nákup produktov u dodávateľa bola v úprave produktu pridaná položka URL adresa dodávateľa pre produkt, ktorého odkaz sa zobrazí v detaile objednávky po zobrazení kódov produktu. Rovnako je možné na základe vybraných objednávok exportovať jednoduchý zoznam vlastných kódov produktov s počtami objednaných kusov.

Vyhľadávanie užívateľov

 • vylepšené vyhľadávanie v užívateľoch, pri pridávaní užívateľa do objednávky

Diskusia k článkuKontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00