line

Nový platený modul SHUTBOARD

Chat priamo na bočnom paneli Vašich stránok (zadarmo aktívny po dobu testovacej prevádzky)

Nový platený modul ONLINE PODPORA

Online chat podpora priamo s Vašimi zákazníkmi / návštevníkmi (zadarmo aktívny po dobu testovacej prevádzky)

Rozšírené nastavenia PRODUKTOV

Povolenia, ISBN, EAN, SN, P.No.

Pridanie viac ako 40 nových XML porovnávačov cien

Pridaná sekcia BLACKLIST

Možnosť pridania blokácie pre: IP adresy, ID užívateľov alebo výrazov v komentároch.

Pridaná sekcia SKUPINY

Zatriedovanie užívateľov do skupín, profilovanie, prideľovanie práv, zliav pre určité skupiny.

Vylepšená správa OBJEDNÁVOK

Pridanie 50 nových motívov

...a pracujeme na daľších :)

Re-dizajn úvodnej administrátorskej plochy, notifikácia

Nové prehľadnejšie usporiadanie, pridaná notifikácia pre komentáre, objednávky, reklamácie.

Diskusia k článkuKontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00