line

Allowed quantity ordering for groups - Sekcia je určená pre možnosť nastavenia povoleného objednania množstva pre konkrétnu užívateľskú skupinu. Bežný užívateľ tak môže mať nastavené normálne objednanie množstva, pričom veľkoobchodný odberateľ, ktorému ponúkate zníženú cenu produktov, bude mať povolené nakúpiť len určitý objem množstva produktov.

Možnosť nastavenia povoleného objednania množstva pre skupiny je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v záložke Berechtigungen položka "Allowed quantity ordering for groups".
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00