line

Povolené objednanie množstva pre skupiny - Sekcia je určená pre možnosť nastavenia povoleného objednania množstva pre konkrétnu užívateľskú skupinu. Bežný užívateľ tak môže mať nastavené normálne objednanie množstva, pričom veľkoobchodný odberateľ, ktorému ponúkate zníženú cenu produktov, bude mať povolené nakúpiť len určitý objem množstva produktov.

Možnosť nastavenia povoleného objednania množstva pre skupiny je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v záložke Právomoci položka "Povolené objednanie množstva pre skupiny".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00