line

Povolené objednanie - možnosť nastavenia rozsahu obdobia (dátumov), kedy bude možné produkt objednať. Mimo rozsahu obdobia nebude možné produkt objednať. Pri produkte sa taktiež zobrazí odpočet do začiatku alebo do konca predaja. V prípade dovŕšenia konca predaja sa zobrazí upozornenie na ukončenie predaja.


Allowed ordering - možnosť nastavenia rozsahu obdobia (dátumov), kedy bude možné produkt objednať. Mimo rozsahu obdobia nebude možné produkt objednať. Pri produkte sa taktiež zobrazí odpočet do začiatku alebo do konca predaja. V prípade dovŕšenia konca predaja sa zobrazí upozornenie na ukončenie predaja.

  • Ak dátum von nebude zadaný, produkt bude možné objednať do dátumu bis.
  • Ak dátum bis nebude zadaný, produkt bude možné objednať neobmedzene od dátumu von.
  • Produkt bude možné objednať po dosiahnutí dátumu von (už v daný deň).
  • Po dosiahnutí dátumu bis produkt už nebude možné objednať.
Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Produkte / Produkte v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Produkt erstellen v otvorenom okne v záložke Berechtigungen položka "Allowed ordering".

Disable ordering - daný produkt nebude možné vložiť do košíka a objednať ho tak.

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Produkte / Produkte v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Produkt erstellen v otvorenom okne v záložke Berechtigungen položka "Disable ordering".
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00