line

Rabatt-Coupons erlauben - zaškrtnutím poľa povolíte používanie zľavových kupónov vo Vašom eshope. Zľavové kupóny vytvárate v sekcii Eshop / Rabatt-Coupons.

Zákazníkom môžete ponúknuť zľavové kupóny, ktoré využijete napríklad pri promo propagácii Vášho eshopu napríklad na zľavových/kupónových portáloch alebo zákazníka odmeníte po nákupe na Vašom eshope zľavovým kupónom. Možno tiež určiť, pri ktorých produktoch sa naopak zľavové kupóny nebudú dať použiť.

Informationen aus dem Hilfe "Podmienky pre uplatnenie zľavových kupónov“
 • Zľavový kupón nemožno uplatniť na produkty, ktoré už sú zľavnené (nastavenie v produkte).
 • Zľavový kupón nemožno uplatniť na produkty, pri ktorých je zakázané použite kupóny/zľavy (nastavenie v produkte).
 • Zľavový kupón nemožno uplatniť na produkty, na ktorých už je uplatnená množstevná zľava.
 • Zľavový kupón nemožno uplatniť na objednávky, na ktorých už je uplatnená objemová zľava.
 • Zľavový kupón si môže uplatniť neregistrovaný užívateľ alebo registrovaný užívatelia, ktorý nemá aktívnu užívateľskú alebo skupinovú zľavu. Toto obmedzenie neplatí pre varianty ESHOP Premium, kde si zľavoý kupón môžu uplatniť aj užívatelia alebo užívateľské skupiny, ktoré majú nastavenú zľavu, avšak v tomto prípade sa uplatní samotný zľavový kupón a nie zľava užívateľa.
 • Zľavový kupón sa nevzťahuje na cenu dopravy (nastavenie v doprave).
 • Zľavový kupón sa nevzťahuje na cenu platby (nastavenie v platbe).
 • Zľavový kupón sa uplatní len do sumy objednávky, resp. sumy produktov, pre ktoré je možné uplatniť zľavu. Ak je v objednávke napr. len produkt s hodnotou 50 EUR, a zľava na -100 EUR, zľava sa uplatní len do výšky -50 EUR. (nastavenie v objednávke).
 • Zľavový kupón nie je možné kombinovať s ostatnými zľavami, teda s iným zľavovým kupónom, vernostnými bodmi, množstevnou a objemovou zľavou, zľavou skupiny, zľavou užívateľa, zľavou na produkte.

Podrobné informácie nájdete v nápovede Wie man mit Preisen, Rabatten und Sonderangeboten im E-Shop arbeitet?.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Rabatte položka "Rabatt-Coupons erlauben".

Vytvorte si vlastné zľavové kupóny, či už ide o kupón na konkrétnu čiastku (napr.: kupón v hodnote 5€) alebo kupón s percentuálnou zľavou (napr.: zľavový kupón -5% z hodnoty objednávky). Zľavové kupóny je možno použiť pri konečnom objednávaní tovaru v košíku, po zadaní kódu do určenej položky. Kupóny je možné zákazníkom poslať automaticky aj ako odmenu za nákup vo Vašom eshope.

 • Zľavový kupón vytvoríte kliknutím na tlačítko Ein Rabatt-Coupon hinzufügen.
 •   - Aktívny zľavový kupón.
 •   - Aktívny zľavový kupón, generovaný automaticky.
 •   - Neaktívny zľavový kupón alebo je kupón mimo dátumu platnosti.
Informationen aus dem Hilfe "Podmienky pre uplatnenie zľavových kupónov“
 • Zľavový kupón nemožno uplatniť na produkty, ktoré už sú zľavnené (nastavenie v produkte).
 • Zľavový kupón nemožno uplatniť na produkty, pri ktorých je zakázané použite kupóny/zľavy (nastavenie v produkte).
 • Zľavový kupón nemožno uplatniť na produkty, na ktorých už je uplatnená množstevná zľava.
 • Zľavový kupón nemožno uplatniť na objednávky, na ktorých už je uplatnená objemová zľava.
 • Zľavový kupón si môže uplatniť neregistrovaný užívateľ alebo registrovaný užívatelia, ktorý nemá aktívnu užívateľskú alebo skupinovú zľavu. Toto obmedzenie neplatí pre varianty ESHOP Premium, kde si zľavoý kupón môžu uplatniť aj užívatelia alebo užívateľské skupiny, ktoré majú nastavenú zľavu, avšak v tomto prípade sa uplatní samotný zľavový kupón a nie zľava užívateľa.
 • Zľavový kupón sa nevzťahuje na cenu dopravy (nastavenie v doprave).
 • Zľavový kupón sa nevzťahuje na cenu platby (nastavenie v platbe).
 • Zľavový kupón sa uplatní len do sumy objednávky, resp. sumy produktov, pre ktoré je možné uplatniť zľavu. Ak je v objednávke napr. len produkt s hodnotou 50 EUR, a zľava na -100 EUR, zľava sa uplatní len do výšky -50 EUR. (nastavenie v objednávke).
 • Zľavový kupón nie je možné kombinovať s ostatnými zľavami, teda s iným zľavovým kupónom, vernostnými bodmi, množstevnou a objemovou zľavou, zľavou skupiny, zľavou užívateľa, zľavou na produkte.

Podrobné informácie nájdete v nápovede Wie man mit Preisen, Rabatten und Sonderangeboten im E-Shop arbeitet?

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Eshop / Rabatt-Coupons.

Automatic generation - určuje či bude kupón generovaný a zákazník ho získa automaticky na základe vytvorenej objednávky alebo daný kupón získa len na základe kódu, ktorý mu poskytnete.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Eshop / Rabatt-Coupons v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Ein Rabatt-Coupon hinzufügen v otvorenom okne položka "Automatic generation".

Geben Sie Off - určuje, koľkokrát môže byť zľavový kupón jedným alebo viacerými užívateľmi použitý.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Eshop / Rabatt-Coupons v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Ein Rabatt-Coupon hinzufügen v otvorenom okne položka "Geben Sie Off".
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage