line

Postupné nasadzovanie moderného vzhľadu stránok (frontend)

Na základe množstva nastavení pre detail produktu, ktoré boli postupne do systému pridávané bola aktuálne štruktúra detailu produktu prepracovaná do jednoduchšieho a modernejšieho vzhľadu. Zároveň bola do systému pridaná možnosť na zobrazenie krátkeho popisu produktu v pravom panely, hneď pod názvom produktu, možnosť skryť pole pre zadanie množstva, či zobraziť zoznam množstevných zliav (len pre variant ESHOP Premium). Cenové hladiny pre subvarianty sú aktuálne aplikované pre všetky zobrazované ceny (bežná cena, jednotková cena, ceny množstevných zliav). Nižšie uvedený príklad znázorňuje všetky momentálne možné nastavenia detailu produktu, ktorých zobrazenie nastavujete v sekcii Einstellungen / Eshop v položke "Struktur des Produktsdetails" (podrobné informácie ohľadom jednotlivých možností nájdete v nápovede položky).

Platobné brány

V sekcii Add-ons / Plugins / Zahlungsgateways bola pridaná podpora pre platobnú metódu VÚB eCard (platby kartou). V platobnej bráne Comgate bola pridaná podpora pre "backend" napojenie.

LiveChat

V sekcii Add-ons / Plugins / LiveChat bola pridaná podpora pre systémy Facebook messenger a Atom RTC.

Drobné vylepšenia administrácie

Nasadili sme novú technológiu pre kompiláciu skriptovacích súborov a ich následne načítavanie z rýchlej operačnej pamäte (RAM) namiesto z HDD, čo čiastočne skrátilo čas generovania niektorých komplexnejších výstupov, a zároveň aj zrýchlilo načítanie samotného obsahu stránok. Ešte tento rok plánujeme nasadenie CDN pre statický obsah (napr. obrázky) s podporou lepšej kompresie Brotli a vylepšeného protokolu HTTP2 (hlavne pre rýchlejšie načítanie viacerých obrázkov na jednej stránke).

V prípade, že sa v administrácii nachádza viacero správcov, pričom dvaja správcovia budú upravovať rovnakú položku (napr. objednávku, článok, produkt, ...) nad oknom položky sa zobrazí červený prúžok s menom správcu, ktorý danú položku tiež upravuje. Nemalo by tak dochádzať k úprave jednej položky viacerými správcami.

Postupné nasadzovanie GDPR

Zaškrtávacie pole pre odsúhlasenie spracovania osobných údajov pribudlo aj v sekcii Add-ons / Plugins / Kommentare (pre neregistrovaných užívateľov).

História všetkých súhlasov sa zaznamenáva do sekcie Statistik / Geschichte.

V sekcii Benutzer / Gruppen v úprave skupiny, ktorá má prístup do administrácie je možné skupine nastaviť nezobrazovať osobné dáta (viď. obrázok vyššie). Následne užívateľ danej skupiny prihlásený do administrácie nebude mať prístup k informáciám o užívateľovi, objednávke, faktúre, atď..., rovnako nebude môcť upraviť či exportovať žiadne z týchto informácií (hromadný export, tlač dokladov, ...), teda funkcionality spojené s úpravou či exportom osobných údajov budú blokované.

Možnosť skrývania osobných údajov je už nejakú dobu aplikovaná aj na pracovníkov našej technickej podporu, kedy po napísaní autorizovanej požiadavky je v prípade potreby povolený prístup do administrácie profilu. V prípade, že pracovník technickej podpory potrebuje aj zobraziť skryté osobné údaje, informácia o povolení zobrazenia osobných údajov bude uložená v sekcii Statistik / Geschichte.

Na základe GDPR požiadavky zmazania osobných údajov na vyžiadanie, je možné v sekcii Eshop / Bestellungen zmazať jednotlivé objednávky v stave "zrušená" (neobsahujúce žiadny daňový doklad), prípadne je možné v úprave objednávky po kliknutí na tlačítko   a vybraní možnosti Clear personal data vymazať všetky osobné údaje z objednávky a pripojených dokladov (aj PDF dokumenty pre tlač).

Pre správne nasadenie si určite nezabudnite pozrieť novú nápovedu GDPR Schutz personenbezogener Daten, kde sa na základe vašich častých otázok pokúsime obsah ohľadom GDPR priebežne aktualizovať.

Kommentare zum Artikelkontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00