line

Nový štýl administrácie

Nový dizajn niektorých častí administrácie s aktualizovaným jadrom systému, kedy sa hlavne sekcie administrácie, stránkovanie či prechod medzi kategóriami a položkami načítava plynulejšie.

Nová administrácia obsahuje tiež nasledovné úpravy:

  • Vylepšené zobrazenie niektorých častí administrácie pre mobilné zariadenia.
  • Nový strom kategórií a menu položiek. Strom aktuálne obsahuje akcie pre okamžitú úpravu požadovanej kategórie či menu položky. Možnosť rýchleho vyhľadávania položiek v strome kategórii a menu či zobrazenie informácií o aktívnej/neaktívnej položke.
  • Vylepšenie vyhľadávania v niektorých sekciách (OBJEDNÁVKY, FAKTÚRY, PRODUKTY).
  • Drobné úpravy funkcionalít menu administrácie.
  • Úpravy v hromadnom exporte niektorých položiek, kedy je možné exportovať väčšie množstvo položiek na jeden krát.
  • Pridané predvolené rozsahy pre filter dátumu.
  • Vylepšená tmavá téma. Možnosť predvolenej aktivácie tmavej témy v sekcii Einstellungen / Administration v položke "Default theme".
  • Možnosť deaktivácie menu tlačítka pre spustenie a zastavenie výkazu práce v sekcii Einstellungen / Administration v položke "Show the statement of work button in the menu".

Návody

Aktualizácie všetkých návodov v sekcii Support / Tutorials. Pridanie nových videí pre prácu so systémom.

Sprachen

Nová možnosť Land v sekcii Add-ons / Plugins / Sprachen v úprave jazykov.

Export prepravných služieb

Export pre prepravnú službu Česká pošta online podaní (BETA).

Produkty

Nová možnosť Placement in the warehouse v úprave produktov.

Košík

Zobrazenie obrázkov produktov v obsahu košíka.

Kommentare zum Artikelkontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00