line

Nové možnosti v administrácii

  • nové informačné upozornenia v sekciách (na pridanie položky alebo návodu)

Nové možnosti v administrácii

  • možnosť hromadného označovania položiek pomocou kurzoru myši (v niektorých tabuľkách a v súborovom systéme)

Nové možnosti v administrácii

  • zobrazenie informačných štítkov v tabuľkách niektorých sekcií administrácie (Module, E-Mail, Domains, Rechnungsdaten, Bestellungen, Rechnungen)

Nové možnosti v sekcii Einstellungen / Eshop

Nové možnosti v sekcii Einstellungen / Web

Nové možnosti v sekcii Eshop / Bestellungen

  • rozšírené možnosti nastavenie pre exporte štítkov

Nové možnosti v sekcii Eshop / Bestellungen

  • možnosť nastavenie notifikácií o zmene stavov objednávky prostredníctvom SMS. V sekcii Eshop / Bestellungen po kliknutí vpravo hore na tlačítko   v úprave konkrétneho stavu v záložke SMS.

Nové možnosti v sekcii Eshop / Bestellungen

  • možnosť manuálneho odoslania SMS o stave objednávky. V úprave objednávky tlačítkom   v záložke SMS

Nové možnosti v sekcii Eshop / Bestellungen

  • možnosť vytvorenia novej objednávky s predvolenými údajmi existujúcej objednávky (vytvorenie kópie objednávky). V úprave objednávky po kliknutí na tlačítko  .

Nový plugin a modul Heureka reviews

Nové možnosti v sekcii Benutzer / Gruppen

  • možnosť rozšíreného nastavenia právomocí skupiny (upravovanie a odstraňovanie v sekciách)

Nové možnosti v sekcii Benutzer / Gruppen

  • možnosť aktivácie dvojfaktorovej autorizácie pre skupinu užívateľov pristupujúcich do administrácie. V úprave skupiny v položke "Two-factor authorization".

Kommentare zum Artikelkontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00