line

Nové možnosti v sekcii Einstellungen / Datenbanken

 • pridanie nových položiek, ktoré je možné exportovať v databázach Was kann ich massenweise importieren oder exportieren?
 • pre produkty: povolené objednanie množstva, zobraziť len v jazykoch, zobraziť len v menách, povolený násobok objednania, interná poznámka
 • pre objednávky: číslo prepojenej proformy, variabilný symbol, mena, kurz k hlavnej mene, pin, štítky
 • pridaná možnosť určenia DPH pre ceny v importnom súbore produktov
 • nová predvolená šablóna ShopAPI pre import dodávateľov dostupných v službe ShopAPI

Nové nastavenia v sekcii Einstellungen / Eshop

Nové možnosti v administrácii

 • drobné úpravy v tmavej téme administrácie

Nové možnosti v sekcii Produkte / Produkte

 • nové identifikátory v zozname produktov v stĺpci Info, zobrazenie variantu produktu pri názve produktu v stĺpci Name des Produktes

Nové možnosti v administrácii

 • hlavný vyhľadávač v hornom panely je aktuálne prepojený s niektorými tabuľkami, ktoré máte práve zobrazené. Pri písaní hľadaného výrazu vo vyhľadávači rýchlo zobrazí len vyhovujúce riadky v aktuálne zobrazenej tabuľke.

Nová sekcia Support / Tutorials

 • zobrazovanie návodov, krok za krokom priamo v prostredí administrácie

Nové nastavenia v sekcii Einstellungen / Domains

Nové možnosti v sekcii Benutzer / Benutzer

 • v úprave užívateľa pridaná záložka Bestellungen zo zoznamom objednávok užívateľa

Nové možnosti v plugine Formulare

 • možnosť využitia formulára pre vzájomný výpočet niektorých vstupných polí
 • pridané nové typy vstupných polí (súbor, nadpis, text, oddeľovač, výpočet)
 • možnosť umiestnenia popisu
 • Wie ein Formular auf der Website hinzufügen?

Nové možnosti v plugine Footer der Webseite

 • možnosť vloženie niektorých modulov priamo do pätičky
 • možnosť nastavenia šírky pre konkrétny stĺpec v pätičke

Nové možnosti v plugine Filter

 • zmeny v nastaveniach filtrov z dôvodu zmeny štruktúry filtrov na stránkach. Zjednotenie všetkých nastavení filtrov do jedného boxu. Integrácia filtra ceny a výrobcov do filtrov parametrov.
 • vylepšenie posuvníka od-do
 • zobrazenie zoznamu aktuálne filtrovaných parametrov
 • zrušenie položky "Zobrazenie vlastných filtrov". Danú možnosť nahradili nové možnosti v nastaveniach parametrov produktu.
 • zrušenie položky "Zobrazovanie cien pri filtri (cena od-do)". Daná možnosť sa načítava zo sekcie Einstellungen / Eshop z položky "Primärer Preis".

Nové možnosti v sekcii Produkte / Parameter

 • možnosť nastavenia ako sa parameter zobrazí vo filtroch (zaškrtávacie pole, výberové pole radio, výberové pole select, posuvník od - do)
 • pridaná možnosť pre nastavenia popisu parametra

Nové možnosti v úprave produktu v sekcii Produkte / Produkte

 • nová záložka Berechtigungen, do ktorej boli presunuté niektoré položky zo záložky Erweiterte
 • nové položky "Nur in den Sprachen anzeigen", "Display in currencies only"
 • nová položka "Allowed times the quantity" pre nastavenie násobok množstva produktu, v ktorom je možné produkt objednať

Nové možnosti v úprave produktu v sekcii Produkte / Produkte

 • pri cene produktu "Preis" je nová možnosť nastavenia rôznej ceny produktu pre určitú skupinu užívateľov   pomocou: príplatku/zrážky, navýšenia/poníženia, priameho nastavenia (len pre variant ESHOP Premium)

Nové možnosti v úprave produktu v sekcii Produkte / Produkte

 • nová položka "Allowed ordering", kde je možné nastaviť dátum s odpočtom k začiatku alebo koncu predaja produktu

Nové možnosti v sekcii Produkte / Produkte

 • možnosť priraďovať produktu vlastné "Stichworte". Štítky nahradili pred-vytvorené akcie produktu (akcia, novinka, bomba, darček,...). Štítkom je možné nastaviť zobrazenie vo filtri.

Nové možnosti v sekcii Eshop / Bestellungen

 • zvýraznenie ceny objednávok v cudzej mene
 • vylepšené zadávanie produktov do objednávky

Nové možnosti v plugine XML-Feed

 • nastavenie XML feedu pre určitú užívateľskú skupinu "Only for group" (napr. pre odberateľov) - možnosť nastavenia nezobrazovania určitých parametrov
 • možnosť nastavenia nezobrazovania určitých parametrov "Do not show parameters"
 • možnosť vytvorenia viacero XML feedov s rôznymi nastaveniami
 • generovanie náhodnej URL adresy aj pre manuálnu aktualizáciu "Generate new URL"

Kommentare zum Artikelkontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00