line

Nové možnosti v detaile objednávky na stránkach

 • na stránkach v detaile objednávky, ktorú vytvoril neregistrovaný užívateľ sa zobrazí tlačítko na jednoduchú registráciu, kde sa v profile automaticky vyplnia aj informácie z objednávky (fakturačná adresa, kontaktné informácie,...). Rovnako sa k profilu pripojí daná objednávka.

Nové možnosti v plugine XML-Feed

 • pridaný XML feed "Hledejlevne.cz"
 • napojenie na položku "Maximalzahlung pro Klick" v úprave produktu (Heureka, Zbozi, Hledejlevne)
 • podpora tagu ("Geschenke Produkt") pre XML feed Heureka

Nové možnosti v plugine Versandservices

 • pridané prepravné služby (HeurekaPoint, TNT, EMS, FOFR, Gebrüder Weiss,...)

Nové možnosti v plugine Zahlungsgateways

 • pridaná platobná brána ČSOB

Ukončenie podpory starej administrácie

 • starú administráciu už naďalej nie je možné využívať
 • všetkým profilom bola automaticky aktualizovaná verzia systému minimálne na verziu 3.0.0.

Nové možnosti v administrácii

 • možnosť jednoduchého stiahnutia súborov zo súborového systému chytením súboru kurzorom myši a pretiahnutím na plochu Vášho počítača (len pre podporované prehliadače)
 • vylepšenie zobrazenia tlačítok akcií a názvov sekcií v paneloch (pri menších šírkach zobrazovanej sekcie alebo obrazovky)
 • tlačítko aktivácie/deaktivácie priamo v úprave viacerých sekciách
 • ikona sekcie v hlavnom paneli
 • vyhľadávanie a hromadné označovanie/odznačovanie vo viac-výberových položkách
 • prepojenie súvisiacich prekladov s nápovedami
 • úpravy v mobilnej verzii
 • niekoľko ďalších drobných vylepšení administrácie...

Nová sekcia Kalender

 • v sekcii Verwaltung / Dashboard, po vpravo hore na tlačítko   je možné zobraziť prehľadný kalendár úloh   pre konkrétny projekt.

Nové možnosti v úprave produktu v sekcii Produkte / Produkte

 • nová položka zobrazenie produktu len určitej skupine "Nur für Gruppen anzeigen"
 • možnosť nastavenia maximálnej platby za klik pre XML feedy "Maximalzahlung pro Klick"
 • zjednotenie subvariantov do jednotnej položky [ITEM]3098[/ITEM]
 • možnosť aktivovať v produkte viacero subvariantov, s možnosťou nastavenia príplatku a prepojenia na obrázok produktu
 • premiestnenie položky [ITEM]3098[/ITEM] do záložky Grundangaben

Nové možnosti v položkách "Zobraziť len skupinám"

 • vo všetkých položkách "Zobraziť len skupinám" (kategórie, produkty, menu, články, moduly, spôsob dopravy,...) bola pridaná nová možnosť "Neregistrovaný užívateľ".

Nové možnosti v sekcii Produkte / Produkte

 • nové možnosti vo filtroch (zakázať objednanie, nepredajné, zľavnené)
 • zobrazenie ikoniek, informácií o dôležitých nastaveniach a právomociach produktu v stĺpci Info

Nové možnosti v HROMADNEJ ÚPRAVE PRODUKTOV

 • pridanie nových položiek pre hromadnú úpravu produktov (hmotnosť, maximálna cena za klik, zakázať objednanie, dodávateľ, výrobca, zobrazenie ceny, zobrazenie ceny len skupinám, zobraziť len skupinám, záruka)

Vylepšenie sekcie Einstellungen / Special CSS

 • zvýraznenie CSS syntaxu

Aktualizácia sekcie Einstellungen / Datenbanken

IMPORT PRODUKTOV

 • možnosť načítania súboru z URL adresy
 • možnosť načítania a vytvorenia šablóny pre import
 • možnosť nastavenia deaktivácie položiek od konkrétneho dodávateľa, ktoré sa v importnom súbore nenachádzajú
 • možnosť nastavenia len určitých stĺpcov, ktoré sa majú aktualizovať pri existujúcich položkách
 • možnosť pridávania akcií na stĺpce importného súboru
 • zobrazenie správy o importe
 • pridanie nových položiek, ktoré je možné importovať (maximálna cena za klik, zakázať objednanie, rozmery, zobrazenie ceny len skupinám, zobraziť len skupinám, parametre)

EXPORT PRODUKTOV

 • pridanie nových položiek, ktoré je možné exportovať (maximálna cena za klik, zakázať objednanie, rozmery, zobrazenie ceny len skupinám, zobraziť len skupinám, parametre)

Nové možnosti v sekcii Produkte / Subvarianten

 • možnosť nastavenie typu ("Typ") zobrazovania subvariantov (text, obrázok, farba, tlačítko, číslo, číselné možnosti)
 • možnosť vzájomného násobenia číselných subvariantov alebo násobenia zadanej hodnoty subvariantu s nastaveným príplatkom

Kommentare zum Artikelkontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage