line

Nový plugin MENY

  • možnosť nastavenia zobrazovania konkrétnej meny
  • možnosť prepínania sa medzi menami bez zmeny jazyka

Nový plugin OZNÁMENIE

  • možnosť zobrazenia jednorázového oznámenia v spodnej časti stránky

Nové možnosti v úprave PRODUKTU

  • nová možnosť "výpredaj" v položke "Dostupnosť po vyskladnení"

Nové možnosti v NASTAVENIACH FAKTÚR

Rozšírenie viacjazyčnosti na ďalšie súčasti systému

Kommentare zum Artikelkontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00