line

Vylepšené pridávanie obrázkov v niektorých sekciách

Vo vybraných sekciách boli pridané funkciu na lepšie priradenie obrázku k položke, buď prehľadávaním v systéme alebo priamym pridaním z počítača.

Vylepšené zadávanie dátumov

Teraz môžte zadávať dátumy do polí v "humánnejšej" podobe. Napr.: 20.8.2012

WEXBO pomocník

Poradí a pomôže zo základným nastavením Vášho webu.

Vyhľadávanie v administrácii

Rýchle vyhľadávanie v celom systéme. (ID či názov produktu, článku, modulu, pluginu, ID alebo meno užívateľa, ID objednávky, faktúry, reklamácie, názov kategórie či menu...)

Kommentare zum Artikelkontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00