line

Možnosť automatického XML feedu je dostupná len pre variant "ESHOP Premium", kedy nie je nutná manuálna aktualizácia XML feedu v prípade, že boli na eshope vykonané zmeny.


Typ aktualizace - nastavenie manuálneho alebo automatického generovania XML feedu. Dostupnostným XML feedom nie je možné nastaviť manuálny typ generovania.

Zmenou typu generovania XML feedu sa zmení URL adresa XML feedu, preto je nutné danú URL adresu aktualizovať aj v porovnávači.

Prečo sa neaktualizoval obrázok v XML feede?
Náš systém k obrázku prikladá aj časovú pečiatku zmeny obrázku, kedy systém oznamuje aj to, že má nový obrázok. Aj napriek tomu ich niektoré porovnávače (Heureka, Zboží) ignorujú a obrázok nezmenia. Porovnávače požadujú aby nový (zmenený) obrázok bol na novej URL adrese - tento systém je však zastaralý.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Doplňky / Pluginy / XML feed v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Přidat XML feed v otvorenom okne položka "Typ aktualizace".

Interval aktualizace - možnosť nastavenia vlastného intervalu, kedy sa bude XML feed aktualizovať.

Upozorňujeme, že okrem systémom predvoleného intervalu, ktorý je bezplatný, sú všetky vlastné intervaly spoplatnené kreditným systémom, resp. pre využitie vlastných intervalov je nutné mať dostupný kredit, ktorý sa bude strhávať. Napriek zvolenému intervalu či počtu produktov sa vždy strhne minimálne 0,001 kreditu.
Niektoré možnosti, ktoré nie sú aktívne a nie je ich tak možné vybrať, sú dostupné len pre vyšší variant ESHOP Premium. Rovnako v prípade možnosti předvolený (bezplatný) je rozdiel v predvolenej hodnote intervalu, ktorá je závislá od zvoleného variantu profilu.

Nastavený interval je čas exspirácie od poslednej aktualizácie. XML feed sa tak neaktualizuje automaticky v nastavených intervaloch ale od exspirácie daného intervalu na základe vyžiadania/stiahnutia XML feedu externou službou (Heureka, Google Nákupy, ...).

PříkladAk si nastavíte interval napr. každou 1 hodinu no externá služba (Heureka, Google Nákupy, ...) URL adresu XML feedu navštívi len 2 krát za deň, XML feed sa vygeneruje len 2 krát. Ak si naopak nastavíte interval napr. každých 12 hodin (2x za deň) no externá služba (Heureka, Google Nákupy, ...) URL adresu XML feedu navštívi až 10 krát za deň, XML feed sa vygeneruje len 2 krát.

Kreditný systém

Produktový XML feed

V prípade produktových XML feedov sa jeden kredit rovná vygenerovaniu 500 položiek (produktov).

PříkladNapríklad v prípade výberu možnosti každých 6 hodin sa XML feed vygeneruje 4x za deň (24 hodín), a teda 120x za mesiac (30 dní), pričom ak by ste v XML feede mali len 1 produkt, predstavovalo by to strhnutie maximálne 0,24 kreditu za 1 produkt za mesiac (1 * 120 / 500). Ak by ste v podobnom prípade mali v XML feede 1 000 produktov, predstavovalo by to strhnutie celkovo maximálne 240 kreditov za 1 000 produktov za mesiac (1000 * 120 / 500).

Dostupnostný XML feed

V prípade dostupnostných XML feedov sa jeden kredit rovná vygenerovaniu 30000 položiek (produktov).

PříkladNapríklad v prípade výberu možnosti každých 15 minut sa XML feed vygeneruje 4x za hodinu (60 minút), 96x za deň (24 hodín), a teda 2 880x za mesiac (30 dní), pričom ak by ste v XML feede mali len 1 produkt, predstavovalo by to strhnutie maximálne 0,096 kreditu za 1 produkt za mesiac (1 * 2880 / 30000). Ak by ste v podobnom prípade mali v XML feede 1 000 produktov, predstavovalo by to strhnutie celkovo maximálne 96 kreditov za 1 000 produktov za mesiac (1000 * 2880 / 30000).
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Doplňky / Pluginy / XML feed v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Přidat XML feed v otvorenom okne položka "Interval aktualizace".

Systémom predvolený interval je vždy bezplatný pri akomkoľvek počte produktov, no jeho hodnota je rôzna pre každý variant profilu.

Variant ESHOP

V prípade produktového XML feedu je daný interval každých 30 dní a v prípade dostupnostného XML feedu je daný interval každých 24 hodin.

Variant ESHOP Premium

V prípade produktového XML feedu je daný interval každých 24 hodin a v prípade dostupnostného XML feedu je daný interval každou 1 hodinu.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Doplňky / Pluginy / XML feed v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Přidat XML feed v otvorenom okne v položke "Interval aktualizace" vyberte možnosť předvolený (bezplatný).
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00