line

V prípade, že by sa chcel Váš zákazník o informácie o produkte podeliť so známymi, môže tak urobiť napríklad prostredníctvom zdieľania produktu na sociálnych sieťach, napr. na Facebooku, Twitteri, Google+ a iných. Spolu s produktom sa po sociálnych sieťach rozšíri aj povedomie o Vašej firme.


Sdílení slúži na zdieľanie aktuálnej stránky.

PříkladPríklad na sociálne siete Facebook, Google+, Twitter a pod.
Nastavení dané možnosti naleznete v administraci v sekcii Doplňky / Moduly / Sdílení.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00