line

V prípade, že by sa chcel Váš zákazník o informácie o produkte podeliť so známymi, môže tak urobiť napríklad prostredníctvom zdieľania produktu na sociálnych sieťach, napr. na Facebooku, Twitteri, Google+ a iných. Spolu s produktom sa po sociálnych sieťach rozšíri aj povedomie o Vašej firme.


Zdieľanie slúži na zdieľanie aktuálnej stránky.

PríkladPríklad na sociálne siete Facebook, Google+, Twitter a pod.
Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Moduly / Zdieľanie.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00