line

Systém umožňuje výber viacerých produktov naraz a hromadnú zmenu ich parametrov, ich aktiváciu, zmazanie a pod. priamo cez administráciu.


Hromadná úprava produktov slúži na hromadnú úpravu Vami označených produktov.

Pre aplikovanie zmien požadovanej položky je nutné aktivovať políčko na konci riadka danej položky "aplikovat úpravu".

  • připočítat - pôvodná hodnota bude navýšená alebo ponížená o zadanú hodnotu, minimálne však na hodnotu 0. Napr. pri zadaní hodnoty -20 bude pôvodná hodnota znížená o 20. Zadaná hodnota môže byť plusová a mínusová no nesiem byť rovná 0. Hodnota musí byť zaokrúhlená na max. 3 desatinné čísla.
  • změnit na - pôvodná hodnota bude zmenená na zadanú hodnotu. Napr. pri zadaní hodnoty 20 bude pôvodná hodnota zmenená na 20. Zadaná hodnota musí byť vyššia, alebo rovná 0. Hodnota musí byť zaokrúhlená na max. 3 desatinné čísla.
  • procentuálně navýšit o - pôvodná hodnota bude navýšená alebo ponížená o zadanú percentuálnu hodnotu, minimálne však na hodnotu 0. Napr. pri zadaní hodnoty 20 bude pôvodná hodnota zvýšená o 20% pôvodnej hodnoty. Zadaná hodnota môže byť plusová a mínusová no nesiem byť rovná 0. Hodnota musí byť zaokrúhlená na max. 3 desatinné čísla.
  • vynásobit - pôvodná hodnota bude vynásobená zadanou hodnotu. Napr. pri zadaní hodnoty 2 bude pôvodná hodnota vynásobená hodnotou 2. Výsledná hodnota bude teda dvojnásobkom pôvodnej hodnoty. Zadaná hodnota musí byť vyššia ako 0. Hodnota musí byť zaokrúhlená na max. 3 desatinné čísla.
  • vydělit - pôvodná hodnota bude vydelená zadanou hodnotu Napr. pri zadaní hodnoty 2 bude pôvodná hodnota vydelená hodnotou 2. Výsledná hodnota bude teda polovicou pôvodnej hodnoty. Zadaná hodnota musí byť vyššia ako 0. Hodnota musí byť zaokrúhlená na max. 3 desatinné čísla.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme přes pracovní dny