line

Systém podporuje porovnanie viacerých produktov. Záložka pri produkte 'Špecifikácia' obsahuje parametre produktov, ktoré boli vytvorené v administrácii. Vďaka takto členeným údajom o produkte si môže zákazník viacero produktov porovnať a vybrať ten, ktorý mu bude najviac vyhovovať.


Zaškrtnutím poľa povolíte porovnávanie produktov vo Vašom eshope. V detaile produktu sa zobrazí tlačítko na pridanie produktu do porovnania. Porovnané produkty sú zobrazované vedľa seba, kde sa na porovnanie zobrazí hlavný obrázok, špecifikácia, krátky popis a cena produktov.

text k tlačítku nastavíte v sekcii Nastavení / Překlady pod kódom: button_compare. Tlačítko bez textu nastavíte zadaním: "_" (podtržníkom bez úvodzoviek).

Nastavení dané možnosti naleznete v administraci v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Detail produktů v položke "Struktura detailu produktů" vyberte možnosť porovnávání.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00