line

Systém podporuje porovnanie viacerých produktov. Záložka pri produkte 'Špecifikácia' obsahuje parametre produktov, ktoré boli vytvorené v administrácii. Vďaka takto členeným údajom o produkte si môže zákazník viacero produktov porovnať a vybrať ten, ktorý mu bude najviac vyhovovať.


Zaškrtnutím poľa povolíte porovnávanie produktov vo Vašom eshope. V detaile produktu sa zobrazí tlačítko na pridanie produktu do porovnania. Porovnané produkty sú zobrazované vedľa seba, kde sa na porovnanie zobrazí hlavný obrázok, špecifikácia, krátky popis a cena produktov.

text k tlačítku nastavíte v sekcii Nastavenia / Preklady pod kódom: button_compare. Tlačítko bez textu nastavíte zadaním: "_" (podtržníkom bez úvodzoviek).

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Detail produktov v položke "Štruktúra detailu produktov" vyberte možnosť porovnávanie.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00