line

Kombinace subvariantov - zobrazenie jednotlivých subvariantov produktov v XML feede. V prípade aktivácie sa budú produkty obsahujúce subvarianty v podporujúcich XML feedoch zobrazovať viacnásobne, podľa počtu kombinácií subvariantov.

V prípade, že máte na produkte aktívnu skladovú evidenciu subvariantov, zobrazia sa práve Vami vytvorené kombinácie subvariantov. Ak naopak na produkte nemáte aktívnu skladovú evidenciu, kombinácie subvariantov sa budú automaticky generovať.

Pri každej kombinácií sa zobrazia hodnoty subvariantov (Farba: červená, Veľkosť: XL). Produkty generované ako kombinácie budú mať pozmenenú URL adresu (napr. http://example.com/produkt/?variant=12) a ID produktu (napr. 1000001_12), kde bude na koniec pridané ID kombinácie subvariantov (napr. 12).

Možnosť generovania kombinácie subvariantov produktov či zobrazenia kombinácii subvariantov produktov na základe skladovej evidencie je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Pre zobrazenie kombinácií subvariantov je nutné mať v sekcii Produkty / Subvarianty v úprave skupine subvariantov (napr. Farba, Veľkosť) v záložke Základní údaje aktívnu položku "Kombinovat". Viac informácií nájdete v nápovede danej položky.

Pre zobrazenie hodnôt subvariantov v názve produktu je nutné mať v sekcii Produkty / Subvarianty v úprave skupine subvariantov (napr. Farba, Veľkosť) v záložke Pokročilá nastavení aktívnu položku "Zobrazit v XML feedu". Viac informácií nájdete v nápovede danej položky.

Automatické generovanie kombinácií jednotlivých subvariantov (v prípade, že na produkte nemáte aktívnu skladovú evidenciu subvariantov) má samozrejme určité obmedzenia. Predvolene sú pre každý profil nastavené nasledujúce limity:

  • Kombinovať je zároveň možné max. 4 skupiny subvariantov (Farba, Veľkosť, Materiál, ...).
  • Kombinovať je zároveň možné max. 15 samostatných subvariantov v jednej skupine subvariantov (modrá, červená, XL, XXL, koža, ...).
  • Vygenerovať je možné max. 50 kombinácií jednotlivých subvariantov pre jeden produkt (modrá XL koža, červená XL koža, ...).
Nastavení dané možnosti naleznete v administraci v sekcii Doplňky / Pluginy / XML feed v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko   v otvorenom okne položka "Kombinace subvariantov".

Zoznam vybraných kombinácií subvariantov, ktoré máte dostupné prípadne sú priamo skladom.

Možnosť nastavenia skladovej evidenciue subvariantov v záložke Sklad sa zobrazí až po tom čo v úprave produktu v záložke Základní údaje v položke "Skladem (množ.)" aktivujte možnosť Sklad kombinací subvariantov.

Vybrané kombinácie subvariantov sa generujú na základe vybraných skupín subvariantov, ktoré máte nastavené v úprave produktu v záložke Subvarianty, pričom skupina subvariantov musí obsahovať štítok "Sklad", resp. v sekcii Produkty / Subvarianty v úprave daných skupín subvariantov musí byť aktívna položka "Kombinovat".


Pre pridanie nových kombinácií subvariantov kliknite v panely na tlačítko   a následne vyberte možnosť Přidat kombinace subvariantov.

  •   - Kombinácia subvariantov, ktorá má nastavené určité množstvo skladom.
  •   - Kombinácia subvariantov, z ktorých niektorý je neaktívny.
  •   - Nesprávna kombinácia subvariantov, resp. skupín subvariantov.
  •   - Kombinácia subvariantov, ktorá nie je skladom.
Možnosť skladovej evidencie pre kombinácie subvariantov produktu je dostupná len pre variant ESHOP Premium s aktívnou rozširujúcou službou "Skladová evidencia subvariantov".
Nastavení dané možnosti naleznete v administraci v sekcii Produkty / Produkty v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Přidat produkt v otvorenom okne záložka Sklad.

Označte kombinácie subvariantov, ktoré máte skladom, resp. ich chcete pridať do produktu a pridajte ich tlačítkom Použít. V prípade veľkého počtu kombinácií subvariantov sa zobrazí len limitovaný počet daných kombinácií. Rovnako sa v zozname zobrazujú len kombinácie subvariantov, ktoré v produkte ešte nemáte pridané.

Kombinácie subvariantov sa generujú na základe vybraných skupín subvariantov, ktoré máte nastavené v úprave produktu v záložke Subvarianty, pričom skupina subvariantov musí obsahovať štítok "Sklad", resp. v sekcii Produkty / Subvarianty v úprave daných skupín subvariantov musí byť aktívna položka "Kombinovat".

Možnosť skladovej evidencie pre kombinácie subvariantov produktu je dostupná len pre variant ESHOP Premium s aktívnym spoplatneným doplnkom "Skladová evidencia subvariantov".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00