line

Zaujímavé články môžu návštevníci Vášho webu zdieľať na sociálnych sieťach, napr. prostredníctvom Facebook, Google+, Twitter a iných. Vaša firma tak osloví ešte viac ľudí, z ktorých sa neskôr môžu stať Vaši dlhodobí zákazníci.


Sdílení slúži na zdieľanie aktuálnej stránky.

PříkladPríklad na sociálne siete Facebook, Google+, Twitter a pod.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Doplňky / Moduly / Sdílení.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme přes pracovní dny