line

Zaujímavé články môžu návštevníci Vášho webu zdieľať na sociálnych sieťach, napr. prostredníctvom Facebook, Google+, Twitter a iných. Vaša firma tak osloví ešte viac ľudí, z ktorých sa neskôr môžu stať Vaši dlhodobí zákazníci.


Zdieľanie slúži na zdieľanie aktuálnej stránky.

PríkladPríklad na sociálne siete Facebook, Google+, Twitter a pod.
Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Moduly / Zdieľanie.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00