line

Záložky detail produktu a článku

Nasadenie modernejšieho vzhľadu záložiek sekcií detailu produktu a článku s lepšou podporou v responzívnom zobrazení (mobilná verzia).

360° pohľady obrázkov produktov a galérie

Na obrázok produktu alebo galérie je aktuálne možné nastaviť 360° pohľad, ktorý môže návštevník ovládať. Návštevník tak môže vidieť produkt zo všetkých strán. Pre produkty danú možnosť nastavujete v sekcii Produkty / Produkty v úprave produktu, pričom v položke "Galerie" prejdite kurzorom myši na požadovaný obrázok a kliknite na akciu  , následne v položke "Připojit objekt" vyberte možnosť 360° pohled a v položke "360° pohledy" nastavte URL odkaz na prvotný obrázok pohľadu (pohľady je nutné si do systému nahrať). Pre obrázky galérie je postup podobný, pričom nastavenia sa vykonávajú v sekcii Doplňky / Pluginy / Galerie v úprave požadovaného obrázku.

Nové možnosti v plugine Filtr

Vylepšenia vzhľadu a pridanie nových možností nastavenia a zobrazenia. Možnosť zobrazenia filtra "zoradenie" ako záložky, vedľa ktorých sa zobrazia tlačítka pre nastavenie zobrazenia produktov.

Nový modul Filtr

Nový modul Filtr slúži pre umiestnenie filtra produktov napr. v bočných paneloch mimo predvolenú oblasť pre zobrazenie produktov. Modul nájdete v sekcii Doplňky / Moduly / Filtr

Lišta pre responzívny vzhľad

Lišta zobrazujúca sa v mobilnej verzii sa z dôvodu dosiahnutia zobrazenia väčšieho množstva obsahu stránky pri skrolovaní nadol automaticky skryje a opätovne zobrazí pri skrolovaní nahor.

Na základe viacerých požiadaviek sme zjednotili zobrazenie menu položiek a kategórií produktov do jednotného navigačného tlačítka.

Zároveň bol filter produktov presunutý do samostatného tlačítka, kde bolo rozšírené zobrazenie jednotlivých nastavení filtrov.

Eshop

V sekcii Nastavení / Eshop bola pre položku "Primární cena" čiastočne upravená funkčnosť, pričom dané nastavenie aktuálne ovplyvňuje zobrazenie primárnej a sekundárnej ceny pri všetkých produktoch na stránkach. Rovnako je primárna cena zvýraznená. Je tak napríklad možné si nastaviť zobrazovanie ceny bez DPH ako primárnej (viď. všetky obrázky vyššie), prípadne ako jedinej zobrazovanej ceny pri produktoch. Odporúčame tak skontrolovať si nastavenie danej položky a zobrazenie cien na stránkach.

Zrušenie viacerých košíkov v nastaveniach modulu Doplňky / Moduly / Nákupní košík. Namiesto toho je možné v sekcii Nastavení / Eshop v položke "Struktura nákupního košíku" aktivovať zobrazenie predvolených systémových alebo užívateľských zoznamov, ktoré sa v košíku zobrazia ako záložky (darčeky, zoznam prianí, vlastné zoznamy, obľúbené).

Zároveň do položky "Struktura nákupního košíku" pribudla možnosť tlačítko hromadného importu, ktorá v košíku zobrazí tlačítka pre hromadné objednanie produktov prostredníctvom ID produktu alebo vlastného kódu produktu.

Tlačítko košíka

V užívateľskom profile v detaile objednávky je možné opakovane objednať celú objednávku alebo jednotlivé produkty, rovnako je daná možnosť dostupná aj v obľúbených položkách.

Možnosť zobrazenia košíka bola pridaná aj do modulu Vybrané zboží (nastavujete v položke "Struktura" možnosť tlačítko košíku).

V určitých prípadoch, funguje pridanie produktu cez dané tlačítko košíka rozdielne, keďže po kliknutí na tlačítko nákupu sa otvorí okno pre zadanie množstva alebo nastavenie variantu objednávaného produktu.

Kategórie

Zoznam kategórií na stránkach aktuálne podporuje otvorenie (rozkliknutie) či naopak skrytie kategórií a podkategórií pomocou informačných tlačidiel a zobrazujúcich sa naľavo od názvu kategórie.

V úprave kategórií pribudla možnosť "Nezobrazovat v seznamu" kedy sa požadovaná kategória nezobrazí v žiadnom zozname kategórií, pričom na kategóriu bude možné len odkazovať napr. pomocou menu položky alebo odkazom v článku.

Rozšírenie modulov o vlastný formátovaný text

V rozšírených nastaveniach jednotlivých modulov v záložke Text bola pridaná možnosť "Umístění textu" pre nastavenie doplnkového formátovaného textu ku ktorémukoľvek modulu.

Nové možnosti v sekcii subvariantov

Čiastočne bol upravený vzhľad zobrazenia jednotlivých subvariantov na stránkach (zväčšenie boxov, vzhľad označovania, tón neutrálnych farieb, obrázok odkazu, ...).

V sekcii Produkty / Subvarianty bola tabuľka pre zobrazenie skupín subvariantov rozšírená o informácie jednotlivých položiek.

Pri vytváraní novej skupiny subvariantov Přidat skupinu subvariant v položke "Typ" je nová možnosť formulář

Informace z nápovědy možnosti "formulář"

formulář - zobrazí sa vstupné pole pre zadanie textu (poznámky zákazníka). Do poľa je možné zadať text s maximálnou dĺžkou 100 znakov.

V úprave skupiny subvariantov sa nachádzajú nové položky:

 • "Násobek hodnoty", ktorá nahradila pôvodnú položku nastavenia zaokrúhľovania, pričom teraz je možné nastaviť aj násobok zadávanej hodnoty.
 • "Velikost náhledu" pre nastavenia veľkosti náhľadových obrázkov pre typ subvariantov obrázek.
 • "Velikost" pre nastavenia veľkosti boxov pre typy subvariantov barva obrázek tlačítko.
 • Rovnako v úprave skupiny subvariantov v záložke Pokročilá nastavení pribudla položka "Struktura zobrazení" pre nastavenia zobrazenia názvu skupiny subvariantov a samotných polí pre výber subvariantu.

V sekcii Produkty / Subvarianty po kliknutí na tlačítko Přidat skupinu subvariant v otvorenom okne v záložke Pokročilá nastavení je nová položka "Štítek" pre pridanie neverejného štítku/poznámky k skupine parametrov len pre administrátora.

Informace z nápovědy položky "Štítek"

Štítek - možnosť rozlíšenia podobných skupín subvariantov s rovnakým názvom. Napr. "Veľkosť" pre obuv (32, 36, 40), oblečenie (M, L, XL), podprsenky (A, B, C). Daná položka je určená len pre správcu a zobrazuje sa tak len v administrácií pre jednoduchšiu identifikáciu skupiny subvariantov.

Nové možnosti v sekcii parametrov produktu

V sekcii Produkty / Produkty po kliknutí v položke parametru na akciu  , je aktuálne možné hromadne upravovať prednastavené hodnoty parametrov prípadne ich úplne zmazať. Rovnako sa zobrazuje informácia o počte a zozname produktov, ktoré dané hodnoty parameterov práve využívajú. Jednoducho si tak môžete urobiť poriadok v pred-vytvorených parametroch.

Nové možnosti v plugine Externí pluginy

Pridanie možností nastavenia právomocí pre zobrazenie kódov len v určitých sekciách.

Jazyky a meny

Pridanie nových mien a drobné úpravy vzhľadu boxu pre zobrazenie zmeny jazyka a meny.

Doklady

Možnosť nastavenia nových položiek na doklade (číslo objednávky, podpis a razítko, doplňkové údaje), možnosť nastavenia generovania predvoleného variabilného symbolu alebo predvoleného jazyka dokladov. Pridanie zobrazenie položky "Variabilní" v objednávke ešte pred vytvorením a odoslaním faktúry. Drobné úpravy v okne pre tlač dokladov (automatické spustenie tlače, pridanie tlačítka pre stiahnutie PDF dokladu).

Štítky

Štítky objednávok boli prepracované na všeobecné štítky systému, pričom ich je možné nastavovať v sekcii Nastavení / Web v položke "Štítky". Rovnaké štítky je tak aktuálne možné použiť aj v sekcii Uživatelé / Uživatelé na samotných užívateľoch.

Administrácia

 • Úprava boxu pre zadanie dátumu a času.
 • Úprava boxov editora textu.
 • Pridanie nových akcií do sekcie Statistiky / Historie.
 • Aktualizácia a pridanie nových informácií v náhľadoch podporovaných položiek.
 • Zobrazenie identifikátoru o úhrade čiastočnej alebo nesprávnej úhrade v zozname objednávok v sekcii Eshop / Objednávky.
 • Pridanie položiek "Variabilní symbol" "Kurz" "Způsob vytvoření" "Variabilní" do úpravy objednávky.
 • Pridanie niektorých existujúcich možností systému aj do procesu vytvorenia objednávky cez administráciu (viac-menovosť).
 • Pridanie možnosti premiestnenia adresára v sekcii Soubory / Správa souborů.
 • Úprava exportu zostavy faktúr v doplnku Účetní systémy pre účtovný program Pohoda (viac-menovosť). Pridanie exportu zostáv faktúr pre účtovný program Kros Omega (BETA - na testovanie).
 • Ďalšie drobné úpravy niektorých existujúcich možností systému.

Diskuze k článkuKontaktujte náspodporu poskytujeme přes pracovní dny