line

Ak máte otázku ohľadom Vašich stránok vytvorených v systéme, tak môžete využiť autorizovanú požiadavku na našu podporu v sekcii PODPORA / PODPORA, kedy má operátor podpory ihneď k dispozícii podrobné informácie o nastaveniach Vašich stránok a vie Vám tak poskytnúť relevantnú odpoveď pre Váš profil. Podpora je k dispozícii medzi 9,00h - 17,00h, v urgentných prípadoch aj mimo týchto hodín.


Autorizačná požiadavka slúži na komunikáciu medzi užívateľom webu/eshopu a zákazníckou podporou. Slúži aj na prípadné programátorské zásahy na Vašich stránkach našimi programátormi, ktoré je možné vykonať len po vytvorení autorizačnej požiadavky (z dôvodu ochrany a archivovania správ).

Pred kontaktovaním podpory odporúčame si najskôr prejsť časté otázky užívateľov a naše odpovede na ne v sekcii Podpora / Nápoveda, alebo prezrieť návody v sekcii Podpora / Návody, aby ste nečakali na odpoveď, na ktorá je detailne zodpovedaná v daných nápovedách. Nezabudnite tiež na to, že každá funkcionalita má svoju vlastnú nápovedku. Zväčša po kliknutí na názov položky konkrétnej funkcionality sa zobrazí nápoveda pre konkrétnu položku. Poprípade môže pomôcť tlačítko nápovedy celej sekcie vpravo hore Nápoveda  .

  • Autorizačné požiadavky pridávate kliknutím vpravo hore na tlačítko Pridať autorizovanú požiadavku.
  • Do autorizačnej požiadavky je možné vložiť prílohu po kliknutí na tlačítko  , aj do už vytvorenej požiadavky ak už nie je uzavretá Ako vytvoriť PrintScreen obrazovky.
  • Autorizačné požiadavky týkajúce sa rovnakej témy vpisujte do jednej požiadavky ako komentár. Pre požiadavky týkajúce sa inej témy vytvorte pod novou požiadavkou (novú tému).
  • Autorizačné požiadavky sa zobrazujú v závislosti na skupine prihláseného užívateľa, pričom sa dané obmedzenia zobrazenia netýkajú komentárov k požiadavke.
    • Skupine "Administrátor" sa zobrazujú všetky podané autorizačné požiadavky.
    • Skupine "Supervisor" sa zobrazujú všetky podané autorizačné požiadavky, okrem požiadaviek administrátora.
    • Ostatným skupinám sa zobrazujú požiadavky len od konkrétneho užívateľa.

Autorizačné požiadavky v systéme WEXBO® sú vybavované prednostne, teda skôr ako napríklad emaily či požiadavky odoslané cez kontaktný formulár.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Podpora / Podpora.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00