line

Len dostupné parametre - vo filtri sa zobrazí len výber možností, ktoré sú aktuálne vo vybranej (navštívenej) kategórii dostupné. Resp. sa zobrazí len rozsah hodnôt parametrov, ktoré sú nastavené v aktívnych (zobrazovaných) produktoch, ktoré sú zároveň zaradené v navštívenej kategórií alebo jej podradených kategóriách. Ďalšie právomoci zobrazenia produktu (napr. zobrazenie na základe užívateľskej skupiny, jazyka, meny, alebo dátum zobrazenia, atď.) či kombinácie nastavených filtrov sa však neberú do úvahy, a teda sa vo filtri môžu zobraziť aj možnosti, ktoré obsahujú práve produkty s týmito nastaveniami (právomocami).

Upozorňujeme, že daná možnosť nemá nič spoločné so samotnou skladovou dostupnosťou produktov, ale len s tým či je alebo naopak nie je produkt aktívny, resp. sa v navštívenej kategórii zobrazuje, pričom v tomto prípade sa berie do úvahy aj nastavenie položky "Nedostupné a vypredané produkty" v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Sklad.
Možnosť zobrazenia len dostupných parametrov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Produkty / Parametre v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať parameter v otvorenom okne v záložke Filter položka "Len dostupné parametre".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00