line

Presmerovania je plugin slúži na presmerovanie jednej URL adresy na inú URL adresu. Často sa využíva v prípade migrácie stránok pod iný systém kde každý systém vytvára URL inak. Ak máte zoznam svojich starých URL adries je možné ich nasmerovať na novo vytvorené URL adresy. URL adresa bude presmerovaná na novú len v prípade, že daná stránka v profile neexistuje.

Podmienky:

  • "Zdrojová URL adresa" nemôže v systéme existovať (ani neaktívna/deaktivovaná)
  • URL adresy zadávajte v relatívnom tvare

URL adresy sa zadávajú v relatívnom tvare. Ak chcete presmerovať URL adresu https://www.vasadomena.sk/clanok-123/ relatívna adresa je len tá časť za doménou a teda /clanok-123/

Do URL adresy nezadávajte príznak jazykovej verzie. Ak chcete presmerovať napr. stránku "https://www.vasadomena.sk/sk/clanok-123/", v URL adrese použite až parametre za označením jazykovej verzie, a teda "/clanok-123/". Jazyková verzia sa do presmerovaných URL adries automaticky doplní na základe nastaveného jazyka návštevníka.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Pluginy / Presmerovania.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00