line

Povolený násobok množstva pre skupiny - Sekcia je určená pre možnosť nastavenia povoleného násobku množstva pre konkrétnu užívateľskú skupinu. Bežný užívateľ tak môže mať nastavený normálny násobok množstva, pričom veľkoobchodný odberateľ, ktorému ponúkate zníženú cenu produktov, bude mať povolené nakúpiť len určitý násobku množstva produktov (balenie).

Možnosť nastavenia povoleného násobku množstva pre skupiny je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v záložke Právomoci položka "Povolený násobok množstva pre skupiny".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00