line

Allowed times the quantity for groups - Sekcia je určená pre možnosť nastavenia povoleného násobku množstva pre konkrétnu užívateľskú skupinu. Bežný užívateľ tak môže mať nastavený normálny násobok množstva, pričom veľkoobchodný odberateľ, ktorému ponúkate zníženú cenu produktov, bude mať povolené nakúpiť len určitý násobku množstva produktov (balenie).

Možnosť nastavenia povoleného násobku množstva pre skupiny je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v záložke Berechtigungen položka "Allowed times the quantity for groups".
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00