line

Produkty možno prehľadne roztriediť do kategórií, pričom jeden produkt sa môže nachádzať súčasne vo viacerých kategóriách.


Kategória - určuje zaradenie produktu v kategóriách, na základe čoho sa v produkte nastavia určité parametre. Produkt je možné zaradiť do viacerých kategórií, označením požadovaných kategórií, pričom jedna z vybraných kategórií je vždy hlavná (Hlavná) a ostatné vedľajšie (Vedľajšia).

Hlavná kategória produktu je označená fialovou farbou riadku   a štítkom Hlavná. Nastaví sa tak vždy prvá označená kategória. Hlavnú kategóriu je možné nastaviť aj tak, že kliknete na štítok označujúci hlavnú a vedľajšiu kategóriu. Rovnako sa ako hlavná kategória nastaví vždy posledná označená kategória, v prípade že máte aktívnu možnosť Nastavovať hlavnú ako poslednú vybranú (po kliknutí na tlačítko  ).

Nastavením hlavnej kategórie sa pre produkt automaticky nastaví aj nadradená marža danej kategórie (prípadne nadradenej kategórie), a taktiež sa v záložke Parametre zobrazia parametre produktu, ktoré sú pre danú kategóriu (prípadne nadradenú kategóriu) určené. Upozorňujeme, že zmenou hlavnej kategórie dôjde k zrušeniu pôvodne nastavených parametrov produktu, ktoré pre novú kategóriu nie sú určené.

Kategórie vytvárate v sekcii Produkty / Kategórie podľa nápovedy Ako vytvoriť kategórie produktov a produkty?

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Produkty / Produkty v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať produkt v otvorenom okne položka "Kategória".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00