line

Newsletter je marketingovým nástrojom určeným na komunikáciu medzi Vašou webstránkou/spoločnosťou a jej užívateľmi/zákazníkmi, či už súčasnými alebo potenciálnymi. Pomocou newslettra môžete informovať Vašich užívateľov/zákazníkov alebo partnerov o dôležitých zmenách, akciách a o novinkách vo Vašej spoločnosti formou emailu.

Vždy pred odoslaním newsletteru užívateľom, odporúčame odoslať newsletter najprv na niektorú testovaciu emailovú adresu, aby ste prípadne overili správne zobrazenie vytvoreného newsletteru.

Pre odosielanie správ cez modul newsletter je nutné splniť následujúce parametre:

  • doména musí mať nasmerované DNS servery podľa nápovedy Ako nasmerovať moju doménu na WEXBO? (DNS servery) (ak je registrátorom naša spoločnosť tento parameter spĺňate)
  • dobiť si kredit v sekcii Doplnky / Moduly / Newsletter vpravo hore tlačítkom  
  • po dobití kreditu sa Vám v hornej časti zobrazí tlačítko  . Po kliknutí na dané tlačítko sa do 24 hodín doména nastaví na odosielanie newsletteru.

Viac informácií nájdete v nápovede Môžem zasielať newsletter?.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Moduly / Newsletter.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00