line

Každej skupine užívateľov môžete priradiť konkrétne práva. Niektorí užívatelia sa tak môžu venovať len konkrétnej sekcii v administrácii, iná skupina bude mať na starosti objednávky a produkty, ďalšia dizajn webu a pod.


Povoliť prístup do administrácie - udeľujete práva danej skupine užívateľov. Po aktivácii položky sa zobrazia dodatkové nastavenia, v ktorých určíte konkrétne práva užívateľskej skupine.

Aktivované pole umožní danej skupine užívateľov prístup do administrácie a na základe povolených práv bude môcť daná skupina upravovať/mazať bez akýchkoľvek spätných náprav. Uistite sa preto, či povoľujete práva správnej skupine užívateľov.

  • Aktiváciou položky bude prístup povolený len do administrácie (admin.vasadomena.sk). Nie do AdminSmart panelu (úprava stránok priamo na webe) nakoľko túto možnosť má len skupina užívateľov Administrátor a Supervisor.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Užívatelia / Skupiny v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať skupinu v otvorenom okne v záložke Administrácia položka "Povoliť prístup do administrácie".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00