line

Vaše stránky môže spravovať viacero administrátorov, ktorí budú mať prístup len k tým sekciám administrácie, ktoré im určíte.


Užívateľská skupina - zatrieďuje užívateľa do užívateľských skupín, ktoré môžu mať rôzne práva, zľavy či iné výhody na stránkach. Zmeniť užívateľskú skupinu môže len užívateľ, ktorý je v skupine Administrátor alebo Supervisor, pričom tak užívatelia v ostatných skupinách nemajú právomoci na zmenu skupiny užívateľa. Nastavenia užívateľských skupín nájdete v sekcii Užívatelia / Skupiny.

Pre zobrazenie užívateľskej skupiny v profile užívateľa na stránkach je nutné mať danú položku aktívnu v sekcii Užívatelia / Užívatelia po kliknutí vpravo hore na tlačítko   v záložke Základné údaje v položke Profil v stĺpci Zobrazovať.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Užívatelia / Užívatelia v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať užívateľa v otvorenom okne položka "Užívateľská skupina".

Povoliť prístup do administrácie - udeľujete práva danej skupine užívateľov. Po aktivácii položky sa zobrazia dodatkové nastavenia, v ktorých určíte konkrétne práva užívateľskej skupine.

Aktivované pole umožní danej skupine užívateľov prístup do administrácie a na základe povolených práv bude môcť daná skupina upravovať/mazať bez akýchkoľvek spätných náprav. Uistite sa preto, či povoľujete práva správnej skupine užívateľov.

  • Aktiváciou položky bude prístup povolený len do administrácie (admin.vasadomena.sk). Nie do AdminSmart panelu (úprava stránok priamo na webe) nakoľko túto možnosť má len skupina užívateľov Administrátor a Supervisor.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Užívatelia / Skupiny v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať skupinu v otvorenom okne v záložke Administrácia položka "Povoliť prístup do administrácie".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00