line

V správcovi súborov sú uložené všetky Vaše súbory súvisiace so stránkou, pričom práca so súbormi je veľmi podobná s tou, ktorú poznáte z operačného systému Vášho počítača. Aby sa súbory na stránke mohli zobrazovať, resp. aby bolo možné na ne odkazovať, je nutné ich najprv nahrať na server, sem do súborového systému Vášho profilu.

Viac informácii v nápovede Ako vložiť súbory na stránku?

Všetky adresáre umiestnené v koreňovom adresári "files" majú povolené nahrávanie len určitých typov súborov, pričom niektoré sú určené len pre sekcie systému. Napr. adresár "eshop" je určený len pre ukladanie obrázkov a príloh k produktom a adresár "gallery" je určený pre vytváranie galérií pomocou pluginu Galéria.

Nahranie súboru - vyberte pred-vytvorený adresár, do ktorého chcete súbor vložiť a kliknite vpravo hore na tlačítko Nahrať súbory alebo súbor jednoducho chyťte kurzorom myši z plochy Vášho počítača a presuňte do súborového systému (drag and drop).

Označovanie - podržte klávesu CTRL a klikaním kurzoru myši na súbory označíte alebo odznačíte požadované súbory. Hromadné označenie je tiež možné vykonať tak, že najprv kliknete na prvý súbor, ktorý chcete vybrať a následne podržíte klávesu SHIFT a kliknete na posledný súbor, ktorý chcete vybrať, pričom sa označia všetky súbory od prvého až po posledný vybraný. Poslednou možnosťou je označiť oblasť požadovaných súborov kurzorom myši (prípadne aj s kombináciou klávesy CTRL).

Akcie - so súbormi je možné vykonávať akcie tak, že na súbor kliknete druhým tlačítkom myši, alebo po prejdením kurzoru myši na súbor kliknete na ikonku možností, prípadne označíte požadovaný súbor(y) a v panely kliknete na tlačítko  . Následne sa Vám zobrazia akcie, ktoré môžete so súborom alebo vybranými súbormi vykonať. V prípade zobrazenia hromadných akcií najprv označte požadované súbory. V mobilnej verzii administrácie na dotykových zariadeniach zobrazíte akcie súboru tak, že na súbore dlhšie podržíte prst.

  • Podrobnosti o súbore - zobrazíte dvoj-kliknutím na požadovaný súbor, prípadne vo výbere akcií súboru vyberte možnosť Zobraziť detail.
  • Premenovať súbor - kliknite na súbor, ktorý chcete premenovať (označíte ho) a následne kliknite na samotný názov súboru. Prípadne vo výbere akcií produktu vyberte možnosť Premenovať.
  • Premiestniť súbor - po označení súboru alebo súborov vyberte možnosť Vystrihnúť v akciách vybraného súboru alebo po kliknutí na tlačítko   vyberte možnosť Vystrihnúť vybrané. Následne prejdite do adresára kde chcete súbory premiestniť a po kliknutí na tlačítko   vyberte možnosť Vložiť vybrané.
  • Vymazať súbor - po označení súboru alebo súborov vyberte možnosť Vymazať v akciách vybraného súboru alebo po kliknutí na tlačítko   vyberte možnosť Vymazať vybrané.
  • URL odkaz, Stiahnuť súbor, Popis súboru - možnosti nájdete v akciách súboru alebo v prípade označenia súboru aj po kliknutí na tlačítko  . Zoznam dostupných akcií sa môže líšiť na základe počtu označených súborov alebo umiestnenia súboru v adresári.
  • Vytvoriť adresár - kliknite na pred-vytvorený adresár, do ktorého chcete vytvoriť pod-adresár. Následne kliknite vpravo hore na tlačítko  , kde vyberiete možnosť Vytvoriť prečinok.
  • Premenovať adresár - v akciách adresára vyberte možnosť Premenovať alebo kliknutím na požadovaný adresár a následne vpravo hore na kliknutím na tlačítko   vyberte možnosť Premenovať priečinok.
  • Vymazať adresár - v akciách adresára vyberte možnosť Vymazať alebo kliknutím na požadovaný adresár a následne vpravo hore na kliknutím na tlačítko   vyberte možnosť Zmazať aktuálny prečinok.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Súbory / Správa súborov.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00