line

V prípade, že na správu svojho účtovníctva používate účtovný systém Pohoda, môžete si zo systému WEXBO® exportovať vystavené faktúry, informácie o užívateľoch, produkty alebo sklad za konkrétne obdobie. Dané údaje potom môžete naimportovať do účtovného softvéru a pracovať s nimi ďalej. Nemusíte sa tak zdržiavať manuálnym zadávaním údajov do svojho účtovníctva, prípadne všetky údaje jednoducho pošlete svojmu účtovníkovi.

Účtovné systémy je možnosť prepojenia, exportu určitých položiek v systéme do vybraných účtovných systémov.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00