Ponúkate prístup cez FTP?

Nie, systém využíva bežný súborový systém kombinovaný so systémovou databázou, keďže po nahratí súboru si systém o každom súbore vytvára v databázach krátke info z dôvodu následnej rýchlejšej práce so súbormi. Z tohoto dôvodu nie je možné do systému pristupovať cez FTP ale len cez administrátorské rozhranie WEXBO v administrácii v sekcii SÚBORY / SPRÁVA SÚBOROV, ktoré je pre tento účel špeciálne prispôsobené.

Vďaka využívaniu systémovej správy súborov je nahrávanie bezpečnejšie, keďže všetky nahrávané súbory sú skenované a kontrolované. Do systému tak nie je možné nahrať napríklad nebezpečné či spustiteľné súbory. Taktiež v rôznych typoch adresárov sa pre obrázky vytvárajú požadované veľkosti náhľadových obrázkov, ako napríklad pre produkty či galériu.

Návod na vytvorenie FTP u iného poskytovateľa:

  • vyberte si požadovaného poskytovateľa, u ktorého si objednáte hosting (zoznam poskytovateľov hostingu nájdete aj na tomto odkaze)
  • od poskytovateľa hostingu si vyžiadajte IP adresu FTP servera, na ktorom je prevádzkovaný Váš hosting, prípadne ju nájdete v administrácií poskytovateľa hostingu pri vytváraní FTP konta
  • v sekcii NASTAVENIA / DOMÉNY v úprave položiek požadovanej domény pridajte nový DNS záznam, kde do položky "Doména" zadajte "ftp.vasadomena.sk", v položke "Typ" vyberte možnosť "A" a do položky "Hodnota" vložte získanú IP adresu.
  • počkajte cca 24 hod. kým sa nastavené DNS záznamy globálne prejavia, následne budete na FTP pristupovať cez adresu "ftp://ftp.vasadomena.sk"
  • prístupové údaje získate od Vášho poskytovateľa hostingu, prípadne ich aj s FTP kontom vytvárate v administrácií poskytovateľa hostingu
  • na hostingu je nutné vytvoriť subdoménu s názvom "ftp" (http://ftp.vasadomena.sk), kde budete nahrávať požadované súbory, na ktoré môžete následne odkazovať
  • ak na FTP do pred-vytvorenej subdomény "ftp" nahráte napr. obrázok "image.jpg", odkaz na daný obrázok bude nasledovný "http://ftp.vasadomena.sk/image.jpg"
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00