Akou formou môžem za služby platiť?

Môžete zaplatiť prevodom alebo vkladom na bankový účet.
Momentálne disponujeme účtami v ČR a SR - FIO Banka a.s.
Platba zo zahraničia je akceptovaná medzinárodnou formou: IBAN, BIC/SWIFT

Dôležitými faktormi na správnu úhradu sú:
  • správne zadané číslo účtu
  • správne zadaný variabilný symbol
  • presne zadaná suma uvedená na vystavenom doklade

Nezabudnite zadať variabilný symbol, ktorý nájdete na vystavenom doklade. Variabilný symbol pre trvalý príkaz nájdete v administrácii v sekcii NASTAVENIA / DOKLADY (inkaso nie je možné nastaviť).
Ak ste platbu uhradili cez Slovenskú alebo Českú poštu v hotovosti na účet (NEODPORÚČAME) je nutné nám poslať preskenovaný doklad o úhrade, nakoľko pošta udáva zlý VS a to aj vtedy ak ho k platbe zadáte a objednávka tak nemôže byť vybavená.
  • Odporúčame skôr navštíviť pobočku akejkoľvek banky a vykonať platobný príkaz v danej banke (nemusíte mať u nej otvorený účet)
Ak Vám banka neponúka možnosť zadania variabilného symbolu, daný variabilný symbol je pre identifikáciu nutné zadať do poznámky pre príjemcu.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00