line

Zaznamenali sme niekoľko emailov ponúkajúce .COM domény s predmetom správy "Vaše meno domény" s ponukou za 199.50 Eur na 10 rokov domény s TLD .com, ktoré u nás môžete mať za 8,99 EUR + DPH na rok, viac informácii v našom doplnkovom cenníku.Takže na 10 rokov s DPH za 89,90 EUR + DPH. Je samozrejme nutné zvážiť či doménu .COM naozaj potrebujete.

Znenie emailu:

Vážený pán/Vážená pani, bola nám doručená žiadosť o registráciu webovej stránky www.vasadomena.com. Náš systém ukazuje, že ste vlastníkom stránky www.vasadomena.sk. To môže mať pre vás ďalekosiahle dôsledky v budúcnosti. Preto sme povinní vás kontaktovať, aby sme vám poskytli právo na prvú registráciu. Znamená to, že žiadosť tretej strany zamietneme a webová stránka: www.vasadomena.com Po dohode prepojíme túto webovú stránku s: www.vasadomena.sk To znamená, že budete mať prednostné právo na názov domény, aby ste predišli možným problémom v budúcnosti.Zvyčajne sme povinní zaregistrovať názov domény a chrániť ho po dobu 10 rokov. Ročná cena za doménu s koncovkou .COM je 19,95 € ročne. Znamená to jednorazovú platbu vo výške 199,50 €. Po dokončení prepojenia sa celá internetová návštevnosť, ku ktorej dochádza na doméne s koncovkou .COM, bude automaticky prepojené s vašou súčasnou doménou a webovou stránkou. Tento proces trvá maximálne 24 hodín. Tento názov domény potom bude mať celosvetový dosah. Tretia strana bude odmietnutá a už nebude môcť používať vaše meno domény. Dôležité informácie:- Dostanete jednorazovú faktúru vo výške 199,50 €, bez DPH, za obdobie 10 rokov.- Táto zmluva môže byť zrušená vždy po prvom roku. Zaplatená suma na zostávajúci počet rokov bude vrátená na váš účet.Ak súhlasíte s našou ponukou, pošlite nám email do 48 hodín od doručenia tohto e-mailu s uvedením vášho mena, adresy a čísla DPH v odpovedi na túto e-mailovú adresu.Tretia strana bude potom odmietnutá a následne dokončíme prepojenie. Dostanete potvrdenie a všetky informácie, ktoré potrebujete, e-mailom v ten istý deň. S pozdravom,Martin Kováč DNS Slovakiawww.dnsslovakia.com

Diskusia k článkuKontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00