line

Prehľady slúžia na rýchly prehľad počtu užívateľov, článkov, produktov, objednávok či faktúr a ich podrobnejších informácií. Za pomoci filtrovania pod tlačítkom vpravo hore   je možné zobraziť prehľady za určité obdobie.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Statistik / Übersichten.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00