line

Okrem výberu z klasických písiem pre Váš web/eshop možno využiť aj Google Fonts, ktorý využíva najmodernejšie typy písiem.

Google Fonts slúži na zmenu písma na stránke

  • je nutné najskôr pridať font kliknutím vpravo hore na tlačítko Einen Posten hinzufügen
  • vygenerovaný kód daného písma je nutné vložiť do sekcie Einstellungen / Special CSS
  • pre zobrazenie písma na stránke je nutné aktivovať plugin Google Fonts

Pridanie viacerých fontov môže spomaliť načítanie stránky.

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Add-ons / Plugins / Google Fonts.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00