line

Informácia určuje maximálny počet svetových mien, ktoré je možné využiť.


Predávate svoj tovar na eshope do susedných krajín, krajín mimo EU alebo do celého sveta? V eshope môžete vytvoriť svetové meny (napr.: €, $, £, Kč, zł, Ft,...). Je teda na Vás akú menu si pridáte, systém Vám na základe nastavení zmení ceny na eshope podľa vybranej meny a aktuálneho denného kurzu ECB.

Informácie ako vytvoriť a aktivovať meny na stránke nájdete v nápovede Kann ich mehrere Währungen auf der Webseite haben?

Nastavenie mien (multi-menovosti) zobrazujúcich sa na stránkach. Po vytvorení viacerých mien a aktivovaní pluginu zobrazí prepínač mien na stránkach. Zobrazenie prepínača nastavujete v sekcii Einstellungen / Web v položke "Schalter von Sprache und Währung".

Aktivovaný/deaktivovaný plugin Währungen určuje len zobrazenie/nezobrazenie možnosti prepínania aktivovaných mien v boxe na stránke. Deaktivovaný plugin Währungen tak nemá vplyv na vytvorené aktívne meny. Ak sú meny v deaktivovanom plugine aktívne bude možné ich na stránkach využívať.

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Add-ons / Plugins / Währungen.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00