line

Kategórii možno priradiť jej vlastný text, ktorý sa bude zobrazovať po jej rozkliknutí nad alebo pod produktmi, ktoré obsahuje. Rovnako je možné nastaviť aby sa daný text nezobrazoval v pod-kategóriach.


Text position - nastavenie umiestnenia textu kategórie v zozname produktov.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Produkte / Kategorien v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Kategorie erstellen v otvorenom okne v záložke Text položka "Text position".

In Subkategorien nicht anzeigen - určuje zobrazenie/nezobrazenie textu v podradených kategóriách (podkategóriách). Dané nastavenie nemá žiadny vplyv na podradené kategórie, ktoré majú zadaný vlastný text.

  • pri aktívnej položke sa text zadaný v kategórii nebude zobrazovať v podradených kategóriách (podkategóriách). Ak podradené kategórie nebudú mať zadaný žiadny text, na stránkach sa tak žiadny text nezobrazí.
  • pri neaktívnej položke sa text zadaný v kategórii bude zobrazovať aj v podradených kategóriach (podkategóriách). Samozrejme len v prípade, že samotné podradené kategórie nebudú mať zadaný žiadny text. Text sa bude zobrazovať len na stránkach podradených kategórii, nie však v ich samotnej úprave.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Produkte / Kategorien v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Kategorie erstellen v otvorenom okne v záložke Text položka "In Subkategorien nicht anzeigen".
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage