line

Administrácia WEXBO®

Do administrácie WEXBO® sa prihlásite na adrese https://admin.wexbo.com alebo v prípade ostrej prevádzky aj na http://admin.ihredomain.de (namiesto "ihredomain.de" zadajte názov Vašej domény)

Prihlasovacie údaje

 • Do administrácie cez všeobecné stránky https://admin.wexbo.com ako prihlasovacie meno, je možné použiť hlavný administračný email alebo názov profilu, teda názov subdomény, ktorú ste si zadávali pri vytvorení stránok. Ak ste si vytvorili stránky napr. http://mojestranky.wexbo.com, názov profilu je práve "mojestranky".
 • V prípade ostrej prevádzky sa do administrácie cez Vaše stránky http://admin.ihredomain.de môžete prihlasovať prostredníctvom emailu, nicku (užívateľské meno) či názvu profilu. Prostredníctvom rôzneho emailu či nicku sa môže do administrácie prihlásiť ktorýkoľvek registrovaný užívateľ, ktorý má povolený prístup do administrácie (Ist es möglich, für eine Webseite/einen E-Shop mehrere Administratoren mit unterschiedlichen Berechtigungen zu haben?).
 • Heslo samozrejme ostáva to, ktoré ste si zadávali pri registrácií či jeho zmene.
 • Ak máte vytvorených viacero profilov s rovnakým emailom, v prípade ostrej prevádzky daných profilov sa odporúčame do administrácie prihlasovať práve prostredníctvom domén konkrétneho profilu (napr. http://admin.mojestranky.com). Ak máte z nejakého dôvodu nefunkčnú doménu alebo v prípade profilov s testovacou prevádzkou je možné sa prihlásiť cez všeobecnú adresu https://admin.wexbo.com kde je nutné špecifikovať aj doménu (príp. testovaciu subdoménu), do ktorej sa prihlasujete (napr. mojestranky.wexbo.com alebo mojestranky.sk). Prípadne stačí do poľa domény zadať názov profilu (napr. mojestranky).
Užívatelia, ktorý majú práva na správu stránok no nie sú v skupine administrátor (napr. skupina supervisor) sa do administrácie môžu prihlásiť len v ostrej prevádzke a len cez adresu "http://admin.ihredomain.de". Teda NIE už cez adresu všeobecného prístupu do administrácie "https://admin.wexbo.com", alebo v takomto prípade je nutné po kliknutí na (zadať doménu) vyplniť doménu, do ktorej sa chcete prihlásiť.

Administrácia priamo na webe (AdminSmart)

Pre administráciu priamo na webe je nutné sa prihlásiť na Vašej stránke http://vasastranka.wexbo.com alebo v prípade ostrej prevádzky na http://ihredomain.de pod prihlasovacími údajmi ADMINISTRÁTORA. Sú to tie isté prihlasovacie údaje ako do administrácie. Po prihlásení sa Vám v pravom hornom rohu zobrazí ikona šípky, po kliknutí na ňu sa zobrazí panel (AdminSmart), v ktorom si môžete aktivovať jednotlivé administračné módy, prípadne prejsť priamo do administrácie. AdminSmart panel sa zobrazí len užívateľom, ktorý sú v skupine administrátor alebo supervisor.

Ak máte deaktivovaný modul Einloggen, na stránky sa prihlásite tlačítkom v pätičke stránky.

Zabezpečené prihlásenie do administrácie

Zabezpečiť prístup do administrácie stránok sa odporúča všetkým, no hlavne ak sa Vy alebo kolegovia prihlasujete do administrácie na verejných sieťach (WiFi kaviarne) alebo v zahraničí.

 • "Enable device access" - nastavujete v administrácii v sekcii Benutzer / Gruppen v úprave konkrétnej skupiny v záložke Grundangaben v položke "Enable device access"
  Informationen aus dem Hilfe "Enable device access“

  Enable device access - ide o vyšší stupeň ochrany, kedy vybraná skupina sa môže do administrácie prihlasovať len z povolených zariadení (napríklad z firemného mobilu, tabletu alebo PC). V prípade, že sa užívateľ prihlási z iného (zatiaľ nepovoleného) zariadenia je nutné nové zariadenie povoliť cez odkaz odoslaný na email. Identifikátorom je kombinácia prehliadača a operačného systému na danom zariadení.

 • "Die den Zugang von IP-Adressen" - prístup do administrácie získa len IP adresa, ktorú administrátor stránok (podľa nastavenia) povolí vo verifikačnom emaile. V tomto prípade je administrátor emailom informovaný o každej IP adrese, ktorá sa pokúša prihlásiť do administrácie a je len na ňom, ktorej z nich prístup povolí (využíva sa hlavne v prípade, že IP adresa Vášho internetového pripojenia napríklad v kancelárii sa často nemení). Nastavujete v administrácii v sekcii Benutzer / Gruppen v úprave konkrétnej skupiny v záložke Grundangaben v položke "Die den Zugang von IP-Adressen".
  Informationen aus dem Hilfe "Die den Zugang von IP-Adressen“

  Die den Zugang von IP-Adressen - ide o vyšší stupeň ochrany, kedy vybraná skupina sa môže do administrácie prihlasovať len z povolených IP adries (napríklad z IP adresy firmy). Ak sa zmení IP adresa je nutné IP adresu znova povoliť cez odkaz odoslaný na email.

 • "Two-factor authorization" - prístup do administrácie bude povolený až po zadaní autorizačného kódu, ktorý po nastavení získate v mobilnej aplikácii "Google Authenticator" (aplikácia funguje aj offline). Nastavujete v administrácii v sekcii Benutzer / Gruppen v úprave konkrétnej skupiny v záložke Grundangaben v položke "Two-factor authorization".
 • "Allow access only from countries" - prístup do administrácie bude povolený len z povolených krajín (na základe IP adresy návštevníka). Nastavujete v administrácii v sekcii Einstellungen / Administration v položke "Allow access only from countries".
 • Šifrovaná komunikácia - pre zlepšenie zabezpečenia pri prihlásení, napr. z dôvodu odpočúvania tretou stranou, odporúčame aktivovať si pre hlavnú doménu SSL certifikát, pre využívanie šifrovaného HTTPS protokolu. Následne bude komunikácia s naším serverom šifrovaná, ako napr. odosielanie prihlasovacích údajov, či iných údajov vypĺňaných vo formulároch. Podrobné informácie nájdete v nápovede Wie sichere SSL-Zertifikat (HTTPS) für Domain zu ermöglichen.

Neúspešné prihlásenie (opätovné odhlásenie)

Systém obsahuje množstvo bezpečnostných prvkov pred prípadnými útokmi alebo pokusmi o prihlásenie na Vaše stránky. Uvedieme len niektoré ochranné opatrenia, ktoré môžu spôsobovať problém s prihlásením do Vašich stránok alebo administrácie:

 • nečinnosť - systém Vás automaticky odhlási v prípade dlhšej nečinnosti, ktorej časové obdobie si môžete nastaviť v administrácii v sekcii Einstellungen / Administration v záložke Sicherheit v položke "Automatically logged out after".
 • využívanie VPN - v prípade, že využívate VPN programy (napr.: Tor, OperaVPN, HideMyAss,...) na skrytie Vašej reálnej IP adresy, tak tieto programy často menia verejnú IP adresu. Systém takéto zmeny môže v určitých prípadoch posúdiť ako nebezpečné a zo systému Vás odhlási. Z dôvodu bezpečnosti a prípadnej dohľadateľnosti neoprávneného prihlásenia systém blokuje prihlásenia sa do administrácie cez rôzne anonymizované nástroje (napr. Tor).
 • reštart modemu - v prípade, že reštartujete modem môže sa zmeniť Vaša verejná IP adresa. Ak sa to stane v čase, kedy ste na stránke prihlásený, môže Vás zo systému odhlásiť
 • ISP mení IP - v prípade, že poskytovateľ internetu (Orange, Telekom, O2,...) zmení Vašu verejnú IP adresu v čase, kedy ste na stránke prihlásený, môže Vás zo systému odhlásiť (len vo veľmi ojedinelých prípadoch). Zmeniť dané automatické odhlásenie môžete v administrácii v sekcii Einstellungen / Administration v záložke Sicherheit v položke "Nach dem Ändern der IP".
 • aktualizácia prehliadača - ak ste na stránkach prihlásený v čase, kedy sa aktualizuje Váš prehliadač na novšiu verziu, systém Vás automaticky odhlási z dôvodu zmeny premennej prehliadača "user-agent", v ktorej sú aj informácie o verzii prehliadača.
 • pridanie doplnkov prehliadača - taktiež Vás systém automaticky odhlási v prípade, že pri inštalácii rozširujúceho doplnku dôjde k akejkoľvek zmene premennej prehliadača "user-agent", ktorá môže obsahovať aj informácie o nainštalovaných doplnkoch.
 • zjednodušený režim v prehliadači (resp.: šetrenie dát, režim turbo) - keď používate zjednodušený režim, niektoré dáta o návštevnosti webov prechádzajú pred stiahnutím do vášho zariadenia cez servery prevádzkovateľa prehliadača (napr.: Googlu, Opera,...), čo systém identifikuje ako neoprávnený prístup do administrácie na základe čoho Vás systém automaticky odhlási.
 • viacero profilov - systém Vás automaticky odhlási, ak sa na niektorej z kariet prehliadača prihlasujete do iného profilu na rovnakej URL adrese, napr. na jednotnej doméne https://admin.wexbo.com pričom odporúčame sa do každého profilu prihlasovať cez vlastnú doménu profilu.
 • URL adresa odhlásenia - v prípade, že máte v prehliadači otvorených viacero kariet s administráciou, pričom jedna z nich obsahuje URL adresu odhlásenia sa, odporúčame pred prihlásením zatvoriť všetky karty súvisiace s administráciou.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00