line

Vytvorenie emailovej schránky


Áno, ako k webu tak aj k eshopu získate určité množstvo emailových adries (na vlastnej doméne www.ihredomain.de), ktoré si sami vytvoríte alebo nastavíte v administrácii v sekcii Einstellungen / E-Mail v pravo hore po kliknutí na tlačítko E-Mail hinzufügen (aktívne len v ostrej prevádzke).

Typy emailov

Pri vytváraní emailov máte na výber rôzne typy emailov.

  • lokale E-Mailbox (etwas@ihredomain.de) - je v tvare Vašej domény (nieco@ihredomain.de) kedy sa vytvorí emailová schránka s určitým úložným priestorom. Priestor pridelený lokálnym schránkam sa rezervuje a môže tak obmedziť priestor pre stránky, ktorý skontrolujete v sekcii Dateien / Speicherplatznutzung.
  • lokaler Alias (etwas@ihredomain.de) - je v tvare Vašej domény (nieco@ihredomain.de) kedy sa jedná len o presmerovanie. Všetky emaily prijaté na tento email budú presmerované na email zadaný v položke "Presmerovanie".
  • externe E-Mail - ide o emailovú schránku mimo systému WEXBO®. Môže ísť teda o Gmail, Yahoo, Hotmail, atď.

WebMail

Ponúkame Vám aj službu WEXBO WebMail, ktorý nájdete na http://webmail.wexbo.com alebo aj na http://webmail.ihredomain.de

Zmena hesla na emailovú schránku

Heslá k už vytvoreným emailovým schránkam nastavujete v sekcii Einstellungen / E-Mail v úprave konkrétnej emailovej schránky v položkách "Passwort" a "Passwort erneut".

Navýšenie emailového priestoru

Emailovým schránkam je možné nastaviť veľkosť priestoru v sekcii Einstellungen / E-Mail v úprave konkrétnej emailovej schránky, tento priestor sa však rezervuje z celkového priestoru Vašich stránok. Ak Vám priestor Vašich stránok v danom variante nestačí, je možné si ho navýšiť jednorázovým poplatkom podľa aktuálneho cenníka doplnkových služieb. Objednávku na jednorázový poplatok vytvoríte v administrácii v sekcii Dateien / Speicherplatznutzung po kliknutí na tlačítko Erhöhung des Platzes.

Navýšenie množstva emailových schránok a aliasov

Každý variant má stanovený počet emailových schránok a aliasov, ktoré môžu byť pre konkrétny variant vytvorené. Ak Vám počet emailových schránok alebo aliasov v danom variante nestačí, je možné si limit navýšiť jednorázovým poplatkom podľa aktuálneho cenníka doplnkových služieb. Objednávku na jednorázový poplatok vytvoríte v administrácii v sekcii Einstellungen / Web v položke "Zusätzliche Dienstleistungen", kde vyberiete možnosť "Erhöhung der E-Mail-Limits".

Nastavenie poštového klienta

Návod ako si nakonfigurovať poštových klientov (Thunderbird, Opera Mail, Microsoft Outlook, Microsoft Live, iOS, Android, Blackberry, Gmail).

Posielanie kópie prijatých správ

V prípade, že chcete správy, ktoré Vám prichádzajú do pred-vytvorenej lokálnej schránky pre-posielať aj na nejaký externý email postupujte nasledovne:

  1. v administrácii v sekcii Einstellungen / E-Mail v pravo hore kliknite na tlačítko E-Mail hinzufügen a vytvorte požadovaný "externe E-Mail"
  2. pre využívanie daného emailu v systéme je nutné daný externý email verifikovať, kliknutím na tlačítko Verifizieren   v riadku externého emailu
  3. otvorte úpravu lokálnej schránky, z ktorej chcete pre-posielať správy na externý email a v položke "Senden der Kopie der empfangenen E-Mails" nastavte požadovaný verifikovaný externý email
  4. nakoniec uložte vykonané zmeny v emailovej schránke Speichern
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00