line

Keďže náš systém nie je na báze tvorby na mieru, tak v prípade doprogramovania funkcií ide o individuálne pristupovanie vzhľadom na to, akú funkciu doplniť chcete. Samozrejme je to možné, a v takom prípade je nutné napísať autorizačnú požiadavku na podporu. Keďže systém sa neustále vyvíja a je potrebné ho servisovať, zväčša nie je možné týmto požiadavkám ihneď vyhovieť, ale dostávajú sa do listu (poradovníku podľa dôležitosti). V prípade, že funkciu akútne potrebujete a je v silách našich programátorov túto funkciu vytvoriť, existuje výnimka za príplatok. Počíta sa odpracovaná hodina programátora na danej funkcionalite, cenu ktorej Vám predbežne vypracujeme na základe konzultácie s Vami. V prípade otázok kontaktujte našu podporu v administrácii v sekcii Support / Unterstützung.

Hlavne z dôvodu vyťaženosti programátorov, ktorý pracujú čisto len na vývoji systému, momentálne individuálne neposkytujeme služby programátorov, teda vytvorenie, implementáciu či naprogramovanie časti stránok na mieru.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00