line

Ak si vytvoríte stránku (Wie eine Webseite oder einen E-Shop erstellen?) na WEXBO®, máte 15 dní na jej otestovanie a naplnenie zadarmo. Po uplynutí tejto doby Vám bude stránka pozastavená (Wann wird die Webseite/der E-Shop deaktiviert werden?) a je nutné v administrácii v sekcii Verwaltung / Dashboard vytvoriť objednávku na prechod do ostrej prevádzky (Wie gehe ich zur Vollversion über?) po kliknutí vpravo hore na tlačítko "Auf Vollversion übergehen". Po uhradení predplatených služieb Vám bude automaticky aktivovaná ostrá prevádzka (Wann sind die bestellten und bezahlten Dienste verfügbar?).

Po prechode na ostrú prevádzku neprídete o žiadne dáta (Beim Übergang zur Vollversion verliere ich nicht meine Daten?), ktoré sta zadali v testovacej prevádzke, pričom v napĺňaní stránok môžete ďalej pokračovať. Prípadne je možné si prístup na stránky až do dokončenia uzamknúť (Ist es möglich, den Zugriff auf die Webseite zu sperren?).

Potrebujete stránku dokončiť na testovacej subdoméne?

Testovaciu prevádzku si môžete predĺžiť o ďalších 15 dní využitím bonusu za like na Facebooku. Tlačítko na "Like" a uplatnenie bonusu nájdete na úvodnej stránke administrácie.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage