line

Pre čo najrýchlejšie vybavenie registrácie domén sú všetky domény registrované cez nás, registrované takzvanou zrýchlenou registráciou, na náš profil u konkrétneho národného registrátora domény. Držiteľom domény je teda naša spoločnosť. Na základe Vašej žiadosti je však kedykoľvek možné zmeniť držiteľa domény na Vás, resp na osobu/spoločnosť, ktorá je uvedená na faktúre za registráciu domény.

Zmena držiteľa domény (.COM, .NET, .EU, .PL, .DE, .AT)

 1. V administrácií v sekcii Einstellungen / Rechnungsdaten si skontrolujete, že v hlavných fakturačných údajoch máte vyplnené všetky povinné položky a uistite sa, že Váš hlavný administrátorský email je plne funkčný.
 2. V sekcii Support / Unterstützung napíšte požiadavku na zmenu držiteľa požadovanej domény.
 3. Po zahájení procesu zmeny držiteľa Vám na administrátorský email príde verifikačná URL adresa, ktorú je nutné potvrdiť do 14 dní.
 4. O spracovaní žiadosti (zmene vlastníka) Vás konkrétny národný registrátor domén informuje emailom.

Zmena držiteľa .SK domény

 1. Ak ešte nemáte vytvorený SK-NIC handle/kontakt, v administrácií v sekcii Einstellungen / Rechnungsdaten si skontrolujete, že v hlavných fakturačných údajoch máte vyplnené všetky povinné položky a uistite sa, že Váš hlavný administrátorský email je plne funkčný. SK-NIC handle/kontakt Vám tak vytvoríme my z fakturačných údajov.
 2. V sekcii Support / Unterstützung napíšte požiadavku na zmenu držiteľa požadovanej domény, prípadne ak vlastníte SK-NIC handle/kontakt je nutné nám ho zaslať.
 3. Na základe získaných informácii zadáme požiadavku národnému registrátorovi SK-NIC na zmenu držiteľa domény.
 4. O spracovaní žiadosti (zmene vlastníka) Vás konkrétny národný registrátor domén SK-NIC informuje emailom.

Zmena držiteľa .CZ domény

 1. Ak ešte nemáte vytvorený CZ-NIC kontakt, v administrácií v sekcii Einstellungen / Rechnungsdaten si skontrolujete, že v hlavných fakturačných údajoch máte vyplnené všetky povinné položky a uistite sa, že Váš hlavný administrátorský email je plne funkčný. CZ-NIC kontakt Vám tak vytvoríme my z fakturačných údajov.
 2. Prípadne je možné si CZ-NIC kontakt, zaregistrovať a verifikovať sám na stránkach MojeID
 3. V sekcii Support / Unterstützung napíšte požiadavku na zmenu držiteľa požadovanej domény, prípadne ak vlastníte CZ-NIC kontakt je nutné nám ho zaslať.
 4. Po zahájení procesu zmeny držiteľa Vám na administrátorský email príde verifikačná URL adresa, ktorú je nutné potvrdiť do 14 dní.
 5. O spracovaní žiadosti (zmene vlastníka) Vás konkrétny národný registrátor domén CZ-NIC informuje emailom.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00