line

Pre zoznam produktov je možné vytvoriť rôzne filtre pomocou parametrov produktu. Užívatelia tak môžu na Vašom e-shope filtrovať produkty podľa parametrov zadaných v produktoch (napr.: veľkosť, farba, typ,...)

Vytvorenie parametrov s možnosťou zobrazenia vo filtroch

 1. najskôr je nutné vytvoriť parametre podľa návodu Wie Produktspezifikationen zu schaffen?
 2. v sekcii Produkte / Parameter v úprave konkrétneho (pred-vytvoreného) parametra v záložke Filter aktivujte položku "In den Filtern anzeigen".
 3. v rovnakej záložke vyberte aj "Type filter view":
  • Checkbox-Felder (checkbox) - zobrazia sa zaškrtávacie polia pre každú hodnotu parametra, pričom bude možné vybrať viac hodnôt. Napr. bude možné vybrať viac veľkostí oblečenia XL, M, S.
  • Select-Felder (radio) - zobrazí sa zoznam hodnôt parametrov, kde bude možné vybrať len jednu z hodnôt. Napr. bude možné vybrať len jednu veľkosť oblečenia XL.
  • Select-Feld (select) - zobrazí sa výberové pole, kde bude možné vybrať len jednu z hodnôt parametrov. Napr. bude možné vybrať len jednu veľkosť oblečenia XL. Parameter typu boolean (áno/nie) sa vo filtri zobrazí vždy ako výberové pole (select).
  • slider with range - zobrazí sa posuvník pre nastavenie požadovaného rozsahu (od - do) hodnôt. Napr. bude možné filtrovať veľkosť obuvi od 32 do 42. Danú možnosť je možné nastaviť len pre parameter typu číslo.
 4. uložte vykonané zmeny v parametri Speichern

Zobrazenie parametrov vo filtri

 1. v sekcii Add-ons / Plugins / Filter
 2. v položke "Angezeigte Filter" aktivujte možnosť parameter
 3. ďalšie nastavenia parametrov vo filtroch (informácie nájdete v nápovede konkrétnych položiek):
 4. uložte vykonané zmeny v plugine Speichern
Na stránkach, v zozname produktov sa Vám aktuálne zobrazí filter podľa parametrov, ktoré majú aktívnu možnosť "In den Filtern anzeigen".
Parameter sa vo filtroch zobrazí len v prípade, že aspoň jeden produkt bude mať daný parameter vyplnený, v opačnom prípade sa parameter vo filtroch nezobrazí.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00