line

Systém ponúka prehľadné zobrazenie užívateľov resp. zákazníkov. Zobrazuje základné informácie ako napr. ID užívateľa, meno, skupinu, počet realizovaných objednávok, zľavu, akcie úprav informácií o užívateľovi a iné. Užívatelia v zozname sú farebne odlíšení, aby bolo jasnejšie, o aký typ užívateľa ide (napr. registrovaného, neaktívneho, administrátora a pod.). Užívateľa príp. jeho IP adresu možno tiež blokovať alebo užívateľa zmazať, prideliť mu určité právomoci, zľavu a podobne.

Zoznam užívateľov a detail k ich profilom.

  • Nového užívateľa je možné vytvoriť tlačítkom vpravoPřidat uživatele. (Pri vytváraní nového užívateľa týmto spôsobom je nutné zadať funkčný email na ktorý bude odoslané vygenerované heslo).
  • Pre správu užívateľských profilov použite stĺpec Akce.
  • Pre nastavenie polí, ktoré sa budú v profile zobrazovať poprípade, ktoré z nich budú povinné na vyplnenie nastavujete vpravo hore pod tlačítkom  .
  • Pre podrobnejší prehľad použite filter vpravo hore pod tlačítkom   v ktorom je možné filtrovať, alebo vyhľadávať.
  • Pre hromadný import užívateľov použite tlačítko vpravo hore  .
  •   - Základný, registrovaný užívateľ
  •   - Neaktívny užívateľ
  •   - Vyšší užívateľský profil
  •   - Administrátor, Supervisor
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Uživatelé / Uživatelé.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00