line

Kľúčové výrazy aktuálnej stránky. Automatické generovanie názvov článkov, produktov, menu položiek, kategórií či ich popisu do tagu KEYWORDS. Daný parameter je možné si manuálne upravovať, v jednotlivých položkách.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme přes pracovní dny